Trwa ładowanie...
de1xbks
zapowiedź
03-12-2010 06:01

Kalendarium rynku kapitałowego 3.12 - 27.10.2011

...

de1xbks
de1xbks

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 3.12 - 27.10.2011

 • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 3 GRUDNIA

Votum - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki;

de1xbks

Marvipol - pierwszy dzień notowań na Catalyst 19.250 obligacji na okaziciela serii E, o terminie wykupu w dniu 28 października 2011 r.;

Zakłady Odzieżowe Bytom - wprowadzenie do obrotu giełdowego 110.000 akcji serii L;

 • Robyg - ostatni dzien notowania 39.000.000 praw do akcji serii F;

Optimus - NWZA o połączeniu ze spółką CDP Investment;

SOBOTA, 4 GRUDNIA

Hydrotor - NWZA w sprawie wyborów uzupełniających do rady nadzorczej;

de1xbks

PONIEDZIAŁEK, 6 GRUDNIA

BSC Drukarnia Opakowań - początek przyjmowania zapisów na akcje spółki;

 • Nicolas Games - wprowadzenie do obrotu na NewConnect 30 mln akcji serii G oraz 2 mln akcji serii H;
 • Robyg - wprowadzenie do obrotu 5.750.000 akcji serii A, 4.250.000 akcji serii B, 150.000.000 akcji serii C, 38.390.000 (akcji serii D, 20.000.000 akcji serii E oraz 39.000.000 akcji serii F;

PGNiG - NWZA w sprawie objęcia przez PGNiG 100 proc. w spółce celowej z siedzibą w Szwecji, w związku z przygotowaniami programu emisji euroobligacji;

de1xbks

Pekaes - NWZA ws. zmiany statutu i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

Apator - NWZA ws. zmiany statutu;

E-Energo - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

Point Group - NWZA ws. skupu akcji własnych;

Pragma Inkaso - NWZA ws. zmiany statutu;

Sobet - NWZA ws. zmiany statutu;

Stopklatka - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 7 GRUDNIA

 • Stanusch Technologies - pierwszy dzień notowania na rynku NewConnect 247.005 praw do akcji serii B;
de1xbks

ZEG - wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego;

 • Analizy Online - ostatni dzień notowania na rynku NewConnect 110.000 praw do akcji serii B;

ŚRODA, 8 GRUDNIA

Sadovaya Group - rozpoczęcie budowy księgi popytu w publicznej ofercie i rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej;

Electus Hipoteczny - rozpoczęcie składania deklaracji nabycia w ofercie publicznej spółki;

 • Public Image Advisors - dzień podziału 1.225.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, na 6.125.000 akcji o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 • Analizy Online - wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1.210.000 akcji serii A i 110.000 akcji serii B;
de1xbks

Black Pearl Capital - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką TOTMES FUND oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D;

PGE - NWZA o połączeniu z PGE Electra;

CZWARTEK, 9 GRUDNIA

Electus Hipoteczny - zakończenie składania deklaracji nabycia w ofercie publicznej spółki;

Bakalland - dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję;

BSC Drukarnia Opakowań - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki;

de1xbks

PIĄTEK, 10 GRUDNIA

Electus Hipoteczny - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w ofercie publicznej spółki;

Sadovaya Group - zakończenie budowy księgi popytu w publicznej ofercie, zakończenie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej i ustalenie ceny oferowanych akcji;

PONIEDZIAŁEK, 13 GRUDNIA

Sadovaya Group - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Calatrava Capital - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Swarzędz - NWZA;

Calatrava Capital - kontynuacja NWZA przerwanego 24 listopada, o zmianach uchwał wcześniejszego walnego dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału;

WTOREK, 14 GRUDNIA

Electus Hipoteczny - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w ofercie publicznej spółki;

IZNS Iława - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;

Novainvest - NWZA w sprawie zmiany w statucie spółki;

Police - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych;

Lubawa - NWZA o emisji warrantów;

Infosystems - WZA m.in. w sprawie emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru;

ŚRODA, 15 GRUDNIA

Mispol - zakończenie przyjmowania zapisów w wezwaniu do sprzedaży 4.423.344 akcji ogłoszonym przez Newma Hildings;

Marketeo.com - NWZA ws. powołania Arkadiusza Kocemba na członka RN spółki;

Aqua - NWZA ws. powołania członków rady nadzorczej;

Pol-Aqua - NWZA w sprawie zmian w statucie i radzie nadzorczej;

CZWARTEK, 16 GRUDNIA

Sadovaya Group - zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Puławy - WZA które zdecyduje o przeznaczeniu na dywidendę 19,1 mln zł, co daje 1 zł na akcję;

PIĄTEK, 17 GRUDNIA

Cyfrowy Polsat - NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii H;

ZPC Otmuchów - NWZA w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

Puławy - proponowany dzień dywidendy w wysokości 1 zl na akcję;

PKO BP - dzień wypłaty warunkowej dywidendy 1,9 zł;

Interferie - koniec zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Hotele 01, spółkę celową funduszu KGHM I FIZ;

Elzab - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

PC Guard - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru poprzez emisję akcji serii E;

Helio - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009/2010 i podziału zysku;

Doradcy24 - NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, programu motywacyjnego i zmian w składzie rady nadzorczej;

Bio-Med Investors - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru;

Zelmer - NWZA o zgodach na sprzedaż nieruchomości i zmianach w radzie nadzorczej;

Inteliwise - NWZA w sprawie zmian a radzie nadzorczej;

Geoinvent - NWZA w sprawie zmian w statucie oraz powołania członka rady nadzorczej;

Multimedia Polska - NWZA w sprawie umorzenia 38.337.936 akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego;

PIP Instal Lublin - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Awbud;

WTOREK, 21 GRUDNIA

MCI Management - WZA w sprawie zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Dębica - dzień wypłaty 4,50 zł dywidendy na akcję;

OPTeam - NWZA w sprawie przejęcia spółki ELEKTRA;

PGNiG - NWZA;

Victoria AOC - NWZA;

Komfort Klima - NWZA podejmie decyzje w kwestii dalszego istnienia spółki;

Inter Groclin Auto - NWZA w sprawie wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do nowo zawiązanej przez Inter Groclin Auto spółki pod firmą: Centrum Rozwoju Sportu "GROCLIN" Sp. z o.o.;

MW Trade - NWZA w sprawie sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR;

PCC Intermodal - NWZA w sprawie emisji do 20 mln akcji serii D bez prawa poboru oraz w sprawie uchwały o dalszym istnieniu spółki;

Krynicki Recykling - NWZA w sprawie emisji akcji s. F w drodze subskrypcji prywatnej, połączenia ze spółką MDJ, zmian w radzie nadzorczej i uchwalenia programu motywacyjnego;

NTT System - NWZA w sprawie zmian w statucie;

ŚRODA, 22 GRUDNIA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję (pierwsza transza);

Arteria - NWZA w sprawie zmian w skadzie RN;

Azoty Tarnów - NWZA w sprawie zmiany w statucie spółki;

Armatura Kraków - NWZA w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR;

Bomi - NWZA w sprawie zmiany statut spółki;

Cersanit - NWZA w sprawie zbycia Cersanitw Kielcach - Oddział w Starachowicach stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej Cersanit Trade Mark;

Invista - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

Stalexport - NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej;

CZWARTEK, 23 GRUDNIA

Platinum Properties Group - NWZA ws. emisji min. 150 mln akcji serii D;

ATC Cargo - NWZA w sprawie podjęcia uchwały o ubieganiu się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynek regulowany GPW;

ING BSK - NWZA w sprawie zmian w statucie;

PONIEDZIAŁEK, 27 GRUDNIA

Best - NWZA spółki;

WTOREK, 28 GRUDNIA

Artefe - NWZA o zmianach w składzie rady nadzorczej;

 • IQ Partners - NWZA w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii A, serii B oraz serii C do obrotu na rynku regulowanym;
 • AB SA - WZA w sprawie podziału zysku za rok 2009/2010, spółka proponuje wypłatę dywidendy 0,30 zł na akcję;

ŚRODA, 29 GRUDNIA

Zastal - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

ŚRODA, 5 STYCZNIA

Bakalland - dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję;

PIĄTEK, 7 STYCZNIA

Zastal - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

WTOREK, 18 STYCZNIA

*AB SA - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,30 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 26 STYCZNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za IV kw. 2010 r.;

PIĄTEK, 4 LUTEGO

Puławy - proponowany dzień wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję;

ŚRODA, 9 LUTEGO

 • AB SA - proponowany dzień wypłaty 0,30 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 10 LUTEGO

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw.;

CZWARTEK, 31 MARCA

PKN Orlen - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego;

CZWARTEK, 21 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za I kw. 2011 r.;

PIĄTEK, 29 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw.;

WTOREK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za II kw. 2011 r.;

WTOREK, 30 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za III kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

(PAP)

pam/

de1xbks
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
de1xbks