Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 21.10 - 31.10.2014

...
Share
d2jdt5z

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 21.10 - 31.10.2014

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 21 PAŹDZIERNIKA

d2jdt5z

PKP Cargo - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;

MLP Group - ewentualne zapisy składane w wykonaniu umowy o submisję;

PBG - wznowienie obrad NWZ z 30.09;

Tell - dzień wypłaty 1 zł dywidendy na akcję;

d2jdt5z

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

PKP Cargo - zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny sprzedaży;

MLP Group - przydział akcji oferowanych i zamknięcie oferty publicznej;

Action - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

d2jdt5z

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

Travelplanet - NWZ ws. wyboru członków rady nadzorczej;

ŚRODA, 23 PAŹDZIERNIKA

PKP Cargo - początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych;

d2jdt5z

Inter Groclin Auto - koniec zapisów w wezwaniu na akcje spółki ogłoszonym przez Zbigniewa Drzymały;

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

CZWARTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

Barlinek - początek zapisów w wezwaniu na akcje spółki ogłoszone przez Michała Sołowowa;

d2jdt5z

Betacom - dzień wypłaty 0,7 zł dywidendy na akcję;

Arctic Paper - NWZ ws. powołania członków rady nadzorczej;

Interferie - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

d2jdt5z

PKP Cargo - zakończenia przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych; złożenie zlecenia sprzedaży akcji oferowanych na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych;

TF SKOK - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013 r. w wysokości 2 gr na akcję zwykłą i 3 gr na uprzywilejowaną;

Korporacja Budowlana Dom - NWZ;

Polnord - NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału;

Skyline Investment - NWZ ws. powołania cżłonka rady nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 28 PAŹDZIERNIKA

PKP Cargo - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie oferty, przydział akcji oferowanych;

MLP Group - pierwszy dzień notowania akcji oraz PDA na GPW;

Mennica Polska - NWZ w sprawie rozporządzenia prawami do nieruchomości spółki;

WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r.;

Pegas Nonwovens - dzień wypłaty 1,05 euro dywidendy na akcję;

ŚRODA, 30 PAŹDZIERNIKA

PKP Cargo - zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych;

Gant - posiedzenie sądu w sprawie rozpoznania wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki;

Impel - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

PKP Cargo - zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW;

BRE Bank - publikacja raportu za III kw. 2013 r.;

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

Magellan - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz wprowadzenia przez spółkę programu opcji menedżerskich;

MOJ - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 5 LISTOPADA

Ambra - dzień wypłaty 43 grosze dywidendy na akcję;

TVN - dzień wypłaty II raty dywidendy w kwocie 0,35 zł na jedną akcję;

ŚRODA, 6 LISTOPADA

Rafamet - dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję;

Mieszko - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

CZWARTEK, 7 LISTOPADA

JSW - raport za III kw. 2013 r.;

Grupa Nokaut - NWZ ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w calu umorzenia lub odsprzedaży;

Hygienika - NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału;

Telekomunikacja Polska - NWZ ws. połączenia z PTK Centertel;

ZA PAK - NWZ w sprawie ustalenia nowej liczby członków RN i zmian w składzie RN;

PIĄTEK, 8 LISTOPADA

Eurocash - skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.;

Pekao - skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.;

WTOREK, 12 LISTOPADA

Polimex-Mostostal - NWZ ws. uchylenia emisji akcji s. N2, oraz uchwalenia emisji do 133,4 mln akcji s. P, które będą skierowane do wierzycieli będących stronami umowy restrukturyzacyjnej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych s. 1 i 2 zamiennych na akcje serii Q i R;

PZU - dzień ustalenia prawa do 20 zł dywidendy zaliczkowej na akcję;

Tele-Polska Holding - rozpoczęcie budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych w emisji 10 mln nowych akcji;

Neuca - NWZ ws. programu motywacyjnego;

ŚRODA, 13 LISTOPADA

  • Alterco - NWZ ws. zmian w statucie spółki;
  • Bank BPH - NWZ spółki ws. zmian w statucie;

Invista - NWZ spółki;

MNI - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

SMT - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

Arteria - dzień wypłaty 0,40 zł dywidendy na akcję;

Asseco Poland - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

GTC - raport za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

CI Games - NWZ ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 948.750 zł w ciągu trzech lat, poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru;

Tele-Polska Holding - ustalenie ceny emisyjnej w ofercie publicznej spółki;

Boryszew - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

KGHM - dzień wypłaty II raty dywidendy w kwocie 4,8 zł na akcję;

KGHM - raport za III kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

PGNiG - publikacja wyników za III kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

Synthos - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

Tauron - raport za III kw. 2013 r.;

Investment Friends Capital - NWZ ws. zamian rodzajów akcji;

Śnieżka - NWZ spółki ws. połączenia z IP Solutions i FFiLP Proximal;

PIĄTEK, 15 LISTOPADA

Armatura Kraków - NWZ w sprawie przywrócenia akcjom Armatura Kraków formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na GPW;

Tele-Polska Holding - rozpoczęcie zapisów dla inwestorów indywidualnych w emisji 10 mln nowych akcji;

WTOREK, 19 LISTOPADA

PZU - dzień wypłaty dywideny zaliczkowej w wys. 20 zł na akcję

CZWARTEK, 21 LISTOPADA

Barlinek - zakończenie zapisów w wezwaniu na akcje spółki ogłoszone przez Michała Sołowowa;

Tele-Polska Holding - zakończenie zapisów dla inwestorów indywidualnych w emisji 10 mln nowych akcji;

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA

Nordea Bank Polska - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu PKO BP;

PIĄTEK, 29 LISTOPADA

Kernel - skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2013/14;

PIĄTEK, 6 GRUDNIA

Kofola - dzień wypłaty 0,89 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 18 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty 3,38 zł dywidendy na akcję;

Novita - dzień wypłaty drugiej raty dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję;

Calatrava Capital - NWZ spółki ws. scalenia akcji;

PIĄTEK, 20 GRUDNIA

Wielton - wypłata drugiej transzy dywideny w wysokości 0,11 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 31 GRUDNIA

Asseco SEE - dzień wypłaty 0,81 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 28 LUTY

Kernel - skonsolidowany raport kwartalny za pierwsze półrocze 2013/14;

PONIEDZIAŁEK, 3 MARCA

PKO BP - skonsolidowany raport roczny za 2013 r.;

WTOREK, 4 MARCA

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2013 r.;

PIĄTEK, 30 MAJA

Kernel - skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2013/14;

PIĄTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - skonsolidowany raport roczny za 2013/14;

(PAP)

kam/

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z