Trwa ładowanie...
d1qx0z4

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 28.02 - 4.03.2014

...

Share
d1qx0z4

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 28.02 - 4.03.2014

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

CZWARTEK, 28 LUTEGO

d1qx0z4

Betomax - rozpoczęcie zapisów w transzach dużych i małych inwestorów;

Kino Polska - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję;

Integer - wprowadzenie do obrotu 301.003 akcje serii H;

Robyg - wprowadzenie do obrotu 545.500 akcji serii G;

d1qx0z4

Trakcja - wprowadzenie do obrotu 119.090.904 akcji serii H;

Fasing - NWZ ws. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oraz zmian w składzie RN;

Boryszew - skonsolidowany raport za IV kwartał 2012;

Kernel - półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 r.;

d1qx0z4

TVN - skonsolidowany raport za IV kwartał 2012;

MOJ - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Czerwona Torebka - NWZ ws. powołania członków rady nadzorczej;

PIĄTEK, 1 MARCA

d1qx0z4

KGHM - publikacja raportu za IV kwartał 2012;

Mispol - NWZ ws. dematerializacji akcji i wycofania spółki z obrotu na GPW;

  • MIT Mobile Internet Technology - wprowadzenie do obrotu 14.451.007 akcji s. J;

PONIEDZIAŁEK, 4 MARCA

d1qx0z4

PPG - ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii E oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach; początek przyjmowania zapisów w transzy detalicznej oraz w transzy dużych inwestorów;

Agora - wprowadzenie do obrotu 308.894 akcji serii B;

BBI Capital NFI - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru;

Dom Maklerski WDM - NWZ;

d1qx0z4

Rubicon Partners NFI - NWZ w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, zmiany statutu spółki oraz o wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Getin Noble Bank - publikacja raportu rocznego za 2012 r.;

PKO BP - publikacja raportu rocznego za 2012 r.;

Synthos - publikacja raportu rocznego za 2012 r.;

WTOREK, 5 MARCA

Miraculum - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę od byłego prezesa Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, oraz w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę od byłego wiceprezesa Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu;

ŚRODA, 6 MARCA

City Interactive - NWZ ws. wyrażenia zgody na zbycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Skotan - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D;

Seko - NWZ ws. zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A;

CZWARTEK, 7 MARCA

Solar Company - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i audytu spółki;

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2012 r.;

PIĄTEK, 8 MARCA

Betomax - zakończenie zapisów w transzach dużych i małych inwestorów;

Próchnik - początek zapisów w wezwaniu Eustis Co. Ltd do sprzedaży do 265.645 akcji spółki, tj. 0,09 proc. głosów na WZ po 0,62 zł za akcję;

Azoty Tarnów - NWZ ws. zmian w statucie;

Polskie Jadło - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Reinhold Polska - NWZ ws. zmian w składzie zarządu;

PONIEDZIAŁEK, 11 MARCA

Work Service - NWZ w sprawie emisji 18.204.669 warrantów subskrypcyjnych, emisji nie więcej niż 12.000.000 akcji serii N oraz nie więcej niż 6.204.669 akcji serii O;

GTC - publikacja raportu rocznego za 2012 rok;

WTOREK, 12 MARCA

JW Construction Holding - NWZ ws. ustalenia wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego przez radę nadzorczą do indywidualnego nadzoru nad pracami zarządu;

Delko - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i statucie;

ŚRODA, 13 MARCA

PZU - raport roczny za 2012 r.;

CZWARTEK, 14 MARCA

Colian - NWZ ws. prywatnej emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A;

JSW - raport roczny za 2012 r.;

PGE - raport roczny za 2012 r.;

PIĄTEK, 15 MARCA

PPG - koniec przyjmowania zapisów w transzy detalicznej oraz w transzy dużych inwestorów;

Zelmer - zakończenie zapisów w wezwaniu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego;

ZA Puławy - NWZ ws. zmian w statucie spółki i zmian w radzie nadzorczej;

Tauron - raport roczny za 2012 r.;

Pekao - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.;

PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA

Asseco Poland - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.;

WTOREK, 19 MARCA

ATM SI - NWZ ws. w sprawie zmian w statucie;

Macrologic - WZ spółki;

PGNiG - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.;

Travelplanet.pl - NWZ ws. zmian w RN;

ŚRODA, 20 MARCA

Atlantis - NWZ ws. zmian w statucie;

Próchnik - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i statucie;

Polnord - NWZ wsl zmian w radzie nadzorczej i statucie oraz połączenia spółek z grupy;

CZWARTEK, 21 MARCA

Próchnik - koniec zapisów w wezwaniu Eustis Co. Ltd do sprzedaży do 265.645 akcji spółki, tj. 0,09 proc. głosów na WZ, po 0,62 zł za akcję;

Lotos - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny 2012r.;

PIĄTEK, 22 MARCA

ZE PAK - wznowienie po przerwie NWZ;

PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA

Intakus - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

PGNiG - NWZ ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników PGNiG Technologie;

CZWARTEK, 28 MARCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport roczny za 2012 rok;

PIĄTEK, 29 MARCA

KGHM - publikacja raportu rocznego za 2012;

ŚRODA, 14 KWIETNIA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za I kwartał 2013 roku;

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2013 roku;

WTOREK, 7 MAJA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013r.;

BRE Bank - publikacja raportu za I kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 9 MAJA

JSW - raport za I kw. 2013 r.;

Tauron - raport za I kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 10 MAJA

Pekao - skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 13 MAJA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

WTOREK, 14 MAJA

GTC - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

TVN - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

ŚRODA, 15 MAJA

Boryszew - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

KGHM - raport za I kw. 2013 r.;

Netia - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PZU - raport za I kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

Synthos - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

CZWARTEK, 30 MAJA

Kernel - sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał kończący się 31 marca 2013 r;

PIĄTEK, 14 CZERWCA

Global Cosmed - początek składania deklaracji nabycia;

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

Global Cosmed - koniec składania deklaracji nabycia;

WTOREK, 18 CZERWCA

Global Cosmed - publikacja ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych;

ŚRODA, 19 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania podstawowych zapisów na akcje;

PIĄTEK, 21 CZERWCA

Global Cosmed - koniec przyjmowania podstawowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

PONIEDZIAŁEK, 24 CZERWCA

Global Cosmed - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji, na którą będzie można składać zapisy w ramach zapisów dodatkowych;

WTOREK, 25 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje;

ŚRODA, 26 CZERWCA

Global Cosmed - koniec przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

PIĄTEK, 19 LIPCA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za II kwartał 2013 roku;

ŚRODA, 24 LIPCA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

CZWARTEK, 25 LIPCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

PIĄTEK, 2 SIERPNIA

BRE Bank - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 5 SIERPNIA

PKO BP - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

WTOREK, 6 SIERPNIA

Pekao - skonsolidowany raport półroczny za 2013 r.;

PIĄTEK, 9 SIERPNIA

JSW - raport za I półrocze 2013 r.

TVN - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

WTOREK, 13 SIERPNIA

Lotos - skonsolidowany raport półroczny za 2013r.;

ŚRODA, 14 SIERPNIA

PGNiG - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

KGMH - raport za II kwartał 2013 r.;

WTOREK, 20 SIERPNIA

GTC - raport za I półrocze 2013 r.;

CZWARTEK, 22 SIERPNIA

Tauron - raport za I półrocze 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

ŚRODA, 28 SIERPNIA

PZU - raport półroczny za 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

Synthos - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

Boryszew - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za III kwartał 2013 roku;

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r.;

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

BRE Bank - publikacja raportu za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 7 LISTOPADA

JSW - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 8 LISTOPADA

Pekao - skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

ŚRODA, 13 LISTOPADA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

GTC - raport za III kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

Boryszew - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

Tauron - raport za III kw. 2013 r.;

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

TVN - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

KGHM - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 15 LISTOPADA

Synthos - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

PONIEDZIAŁEK, 3 MARCA

PKO BP - skonsolidowany raport roczny za 2013 r.;

WTOREK, 4 MARCA

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2013 r.;

(PAP)

morb/

d1qx0z4

Podziel się opinią

Share
d1qx0z4
d1qx0z4