Trwa ładowanie...
d4dvjh6

KAMPA - Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E (6/2015) - EBI

KAMPA - Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E (6/2015)

Share
d4dvjh6
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd KAMPA S.A. z siedzibą w Poznaniu ( "Emitent" ) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015r. KDPW podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 86/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie rejestracji akcji serii E. Na mocy podjętej uchwały 660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KAMPA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda zostały oznaczone kodem PLFIP0000042. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dvjh6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Olaf Grelowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dvjh6

Podziel się opinią

Share
d4dvjh6
d4dvjh6