Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Kampusy innowacji na Mazowszu

Nowoczesne dzielnice biznesowo-naukowe decydują obecnie o tempie innowacyjności całych regionów w Unii Europejskiej i na świecie. By polska gospodarka mogła konkurować z najbardziej innowacyjnymi regionami, takimi jak Szwecja, Dania, Niemcy czy Finlandia, konieczne jest odpowiednie podejście i zarządzanie sprzyjające powstawaniu innowacyjnych projektów. O tym, jak tworzyć kampusy innowacji na Mazowszu polscy i zagraniczni eksperci będą rozmawiali na 6. Forum Rozwoju Mazowsza.

Share
Kampusy innowacji na Mazowszu
Źródło: WP
d32btqv

Województwo mazowieckie już dziś spełnia wszystkie kryteria przyszłego lidera innowacji: największy w kraju rynek biznesu, najlepsze uczelnie, kreatywni studenci, świetne laboratoria i samorząd – zdeterminowany by inwestować w śmiałe, innowacyjne rozwiązania. To, czego potrzebujemy, to stworzenie kompleksowych funkcji, które pozwolą najlepiej wykorzystać posiadane zasoby i ułatwią współpracę między różnymi środowiskami.

– Doraźne inicjatywy już nie wystarczą. Potrzebujemy na Mazowszu kompleksowego rozwiązania, które zapewni dobre warunki dla realizacji wspólnych inicjatyw uczelni i biznesu z realnym wsparciem środowiska samorządowego. Tylko to gwarantuje skuteczność i maksymalne wykorzystanie potencjału naszego regionu – zauważa Łukasz Madej, prezes ProDevelopment i lider fundacji Kreatywne Mazowsze – Dlatego już dziś we współpracy z partnerami rozpoczynamy pracę nad budową ekosystemu innowacji Kampus+, zapewniającego firmom dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej oraz wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do rozwoju innowacyjnych projektów.

d32btqv

Ważnym krokiem w budowie takiego eksosystemu jest otwarcie najważniejszych polskich uczelni na współpracę z biznesem. Przykładem są tu inwestycje realizowane przez Politechnikę Warszawską.

– Wspieramy transfer technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki oraz wspomagamy twórców i wynalazców w ich działalności. Inwestycje Politechniki Warszawskiej, takie jak Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii CZIiTT, Centrum CEZAMAT czy Kampus Nowych Technologii, zaowocują w przyszłości wysokim wzrostem innowacyjności na terenie całego województwa mazowieckiego – mówi prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej – Jestem pewny, że umożliwią one dostęp do unikatowej infrastruktury badawczej i stworzą trwałą platformę współpracy o kluczowym znaczeniu dla Warszawy i całego regionu Mazowsza.

Kluczowe, z punktu widzenia rozwoju gospodarki Mazowsza, projekty powstają przy wparciu środków unijnych. – Zdajemy sobie sprawę, jak ważny dla regionu jest przepływ wiedzy między biznesem a nauką. Dlatego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług zostało przeznaczone blisko 500 mln euro – podkreśla Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Stworzenie środowiska sprzyjającego realizacji innowacyjnych projektów, to także kwestia zapewnienia odpowiedniej przestrzeni. Zagraniczne przykłady pokazują, że dobrze zaprojektowane dzielnice i kampusy innowacji dają impuls do współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym, podnoszenia konkurencyjności firm w oparciu o innowacje, a co za tym idzie wzrostu gospodarczego regionów.

d32btqv

Na świecie możemy obserwować różne modele tworzenia dzielnic innowacji. Jak podkreślają konsultanci z firmy BuroHappold Engineering – kluczowym hasłem w ich projektowaniu jest koncepcja inteligentnego miasta (smart city), oparta na idei zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystaniu nowych technologii. Koncepcja ta łączy w sobie takie założenia, jak inteligentne wykorzystanie środowiska oraz zasobów naturalnych, nowoczesną infrastrukturę, zapewnienie wysokiej jakości życia, dostęp do nowoczesnych technologii oraz edukacji. Jednym z bardzo ważnych elementów smart city jest transport dostosowany do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

– Transport zmienia się w bardzo szybkim tempie – potrzeba mobilności stale się zwiększa wraz z ekonomicznym rozwojem społeczeństwa, potrzebą efektywności energetycznej oraz coraz to łatwiejszym dostępem do nowych technologii. Dziś wiemy już że, abyśmy mogli sprostać tym potrzebom w przyszłości, będziemy musieli postawić na nowe rodzaje transportu. Miasta muszą zatem dysponować nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie mobilności – podkreśla Sebastian Seeling, odpowiedzialny w BuroHappold Engineering za strategie miejskie.

Ekspert BuroHappold Engineering dodaje również, iż obecnie prowadzone projekty dla miast, oparte na koncepcji smart city, przewidują, że transport będzie dostępny na zawołanie: rowery, samochody oraz inne pojazdy elektryczne będą do dyspozycji mieszkańców w ramach jednego pakietu. Mobilność będzie usługą wspieraną przez inteligentne aplikacje oraz infrastrukturę. Wymaga to całościowego podejścia do planowania transportu w mieście, zrozumienia tkanki miejskiej, mieszkańców i ich zachowań oraz, co ważne, zintegrowanego systemu mobilności.

Tworzenie kampusów innowacji w oparciu o koncepcję smart city wymaga dokładnego zrozumienia obecnego funkcjonowania miasta oraz strategii rozwoju w przyszłości. Proponowane rozwiązania powinny być dostosowane do możliwości oraz kierunku, w którym miasto chce się rozwijać. U podstawy smart city leży inteligentne i nowoczesne społeczeństwo: smart city to miasto zdrowe i przyjazne dla mieszkańców.

d32btqv

Kampusy innowacji na Mazowszu oraz koncepcja smart city to ważne tematy, o jakich polscy i zagraniczni eksperci będą rozmawiali podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza, 7-8 października na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na www.forumrozwojumazowsza.eu/rejestracja/.

Więcej informacji o Forum www.forumrozwojumazowsza.eu.

(fot. materiały partnera)
Źródło: (fot. materiały partnera)
(fot. materiały partnera)
Źródło: (fot. materiały partnera)
(fot. materiały partnera)
Źródło: (fot. materiały partnera)
d32btqv

Podziel się opinią

Share
d32btqv
d32btqv