Trwa ładowanie...
d337wws
espi

KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze wypłaty dochodów funduszu ...

KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze wypłaty dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych (44/2011)

Share
d337wws
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) informujemy, iż w dniu 12 grudnia 2011 roku Zarząd KBC TFI SA podjął Uchwałę Nr 237/2011 w sprawie wysokości dywidendy przypadającej na certyfikat inwestycyjny KBC DOBRY BONUS FIZ.Wysokość dywidendy przypadającej na certyfikat inwestycyjny KBC DOBRY BONUS FIZ wynosi 2,00 zł brutto.Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 23 grudnia 2011 roku.Dniem wypłaty dywidendy jest 9 stycznia 2012 roku.Jednocześnie informujemy, iż podstawą prawną do wypłaty dywidendy jest art. 35 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 statutu KBC DOBRY BONUS FIZ.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 44 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-12-13
Nazwa podmiotu: KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Informacja o zamiarze wypłaty dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 16 oie - zamiar wypł. doch. lub przych. ze zbycia lokat

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d337wws

Podziel się opinią

Share
d337wws
d337wws