Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

KBC DOLAR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (22/2012)

KBC DOLAR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (22/2012)
Share
d3fx2mx
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-01-10
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-01-10
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
Kredyt Bank S.A. każdy oddział Kredyt Banku S.A. -
Jednocześnie informuję, iż uczestnicy funduszu zgodnie z art. 35 ust. 4 statutu, mogą składać żądanie wykupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu w dniach 10 - 23 grudnia do g. 16, z wyjątkiem ostatniego dnia składania żądań wykupu, gdy żądanie wykupu należy złożyć do g. 12, przy czym w związku z faktem, iż dni 22 oraz 23 grudnia b.r. są dniami wolnymi od pracy, ostatnim dniem składania żądań wykupu będzie 21 grudnia b.r. Zlecenie można złożyć w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych uczestnika lub w jednym z punktów obsługi klientów Kredyt Banku S.A., w przypadku, gdy uczestnik funduszu nie dokonał dyspozycji przeniesienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rachunek papierów wartościowych i posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu zapisane na rejestrze sponsora emisji.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2012-12-07
KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC DOLAR FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chmielna 85/87
(ulica) ( numer)
581 23 32 581 23 33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d3fx2mx

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-12-07 Jakub Wnuk Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx