Trwa ładowanie...
d1spye5

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - terminy przekazywania raportów okresowyc...

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - terminy przekazywania raportów okresowych (8/2011)

Share
d1spye5
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowychprzekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkówuznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawaniebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informujęniniejszym o stałych datach przekazywania raportów okresowych dla KBCOptymalnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do końca 2011 r.1.Raporty kwartalne:5 maja 2011 r. - raport za I kwartał 2011 r.4sierpnia 2011 r. - raport za II kwartał 2011 r.4 listopada 2011r. - raport za III kwartał 2011 r.2. Raport półroczny:31sierpnia 2011 r. - raport za I półrocze 2011 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 8 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-28
Nazwa podmiotu: KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: terminy przekazywania raportów okresowych
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1spye5

Podziel się opinią

Share
d1spye5
d1spye5