Trwa ładowanie...
dl4225x

KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (5/2011)

KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (5/2011)

Share
dl4225x
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-03-10
Planowana data zakończenia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-03-10
Informacja o miejscach, gdzie możnazłożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
- - -
W związku z likwidacją KBC Światowych Spółek FIZ informuję, iż podana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest jednocześnie datą zapadalności funduszu, o której mowa w art. 2 pkt 29 statutu. Mając na uwadze powyższe informuję, iż w dniu zapadalności funduszu wszystkie certyfikaty inwestycyjne zostaną bezwarunkowo wykupione przez fundusz bez obowiązku zgłaszania jakichkolwiek żądań przez uczestników funduszu. Ponadto informuję, iż blokada certyfikatów inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych uczestnika lub w ewidencji sponsora emisji w przypadku dokonywania wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz w dniu zapadalności wykonana zostanie pierwszego dnia roboczego miesiąca marca 2011 roku.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-02-09 | | | | | | | | | | |
| | | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 581-23-32 | | (0-22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141500124 | | www. kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

dl4225x

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-02-09 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dl4225x

Podziel się opinią

Share
dl4225x
dl4225x