Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

KCI - Odwołanie członka Rady Nadzorczej (43/2011)

KCI - Odwołanie członka Rady Nadzorczej (43/2011)

Share
d13a8ae
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-05
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Odwołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 05 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pan Dariusza Leśniaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W uchwale nie podano przyczyn odwołania Pana Dariusza Leśniaka. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | | KCI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KCI | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 423 33 74 | | +48 12 423 33 75 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@kci.pl | | www.kci.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 551 000 77 42 | | 071011304 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Jan Godłowski Wiceprezes Zarządu Jan Godłowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae