Trwa ładowanie...
d3evbn6

KCI - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z Jupiter S.A. (2/2015)

KCI - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z Jupiter S.A. (2/2015)

Share
d3evbn6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z Jupiter S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KCI S.A. (dalej ?Spółka?) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 504 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy, że: 1) Plan Połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Jupiter S.A. (jako Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany w dniu 28 maja 2013 r., został opublikowany raportem bieżącym nr 010/2013 z dnia 2013.05.28 i zaktualizowany poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. - opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014. Dokumenty powyższe na podstawie art. 500 § 21 KSH są dostępne do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki http://www.kci.pl/ , podstrona ?relacje inwestorskie?, zakładka ?Komunikaty giełdowe?. 2) Zarząd informuje, że akcjonariusze łączących się spółek mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.: a) Plan Połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h.; b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki i Jupiter S.A. za
trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; c) sprawozdania Zarządów Spółki oraz Jupiter S.A. sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 k.s.h.; d) opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia. Dokumenty powyższe są dostępne w lokalu Spółki (w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53) począwszy od dnia ogłoszenia niniejszego raportu do dnia powzięcia uchwały o połączeniu, w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9.00 do 15.00. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3evbn6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 423 33 74 | | +48 12 423 33 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@kci.pl | | www.kci.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 551 000 77 42 | | 071011304 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Agata Kalińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3evbn6

Podziel się opinią

Share
d3evbn6
d3evbn6