Trwa ładowanie...
dtzlete
dtzlete
espi

KCI - Zmiana znaczącej umowy. (21/2014)

KCI - Zmiana znaczącej umowy. (21/2014)
Share
dtzlete
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-31
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zmiana znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd KCI SA informuje, że w dniu 31 lipca 2014 roku Spółka podpisała z Jupiter S.A. porozumienie do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA z dnia 12 stycznia 2010 roku. Na mocy powyższego porozumienia ustalono, że zawarcie przyrzeczonej umowy nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian. O powyższej umowie Spółka informowała w raportach bieżących nr: 05/2010; 60/2010; 4/2011; 47/2011, 27/2012 oraz w raporcie 17/2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCI Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
+48 12 423 33 74 +48 12 423 33 75
(telefon) (fax)
biuro@kci.pl www.kci.pl
(e-mail) (www)
551 000 77 42 071011304
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Agata Kalińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtzlete

Podziel się opinią

Share
dtzlete
dtzlete