Trwa ładowanie...
d21ezki

KE kwestionuje opodatkowanie funduszy emerytalnych w Polsce

Polska i osiem innych państw UE stosuje
dyskryminacyjne opodatkowanie dywidend i odsetek wypłacanych
zagranicznym funduszom emerytalnym - uznała Komisja
Europejską, żądając wyjaśnień i zmiany przepisów narodowych.

Share
d21ezki

Chodzi o to, że w dziewięciu krajach UE, zgodnie z narodowymi przepisami, płatności z tytułu dywidend lub odsetek wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym mogą być opodatkowane wyżej niż odpowiednie płatności na rzecz krajowych funduszy emerytalnych. Komisja uważa, że takie przepisy mogą ograniczać swobodę przepływu kapitału, a więc są niezgodne z unijnym Traktatem.

Te dziewięć krajów to oprócz Polski - Republika Czeska, Dania, Hiszpania, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowenia i Szwecja.

KE wysłała do rządów wszystkich tych państw listy - tzw. wezwania do usunięcia uchybienia - które są pierwszym etapem procedury o naruszenie unijnego prawa. Każdy kraj ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zarzutów KE.

d21ezki

_ Europejski sektor funduszy emerytalnych zwrócił się ze skargą w sprawie wyższego opodatkowania funduszy emerytalnych, które korzystają z przysługujących na mocy Traktatu praw do inwestowania za granicą _ - tłumaczył komisarz UE ds. podatków i ceł Laszlo Kovacs. _ Komisja poważnie podchodzi do tych skarg i zadecydowała o wszczęciu formalnego dochodzenia _ - dodał.

W komunikacie prasowym KE pisze, że wyższy poziom opodatkowania zagranicznych funduszy emerytalnych może być wynikiem nakładania podatków pobieranych u źródła od wypłat z tytułu dywidend i odsetek. Większość państw członkowskich zwolniło swoje krajowe fundusze emerytalne z wszelkich podatków od przedsiębiorstw lub podatków dochodowych. Ponadto wprowadziły one zazwyczaj zwolnienie z wszelkich podatków źródłowych dywidend i odsetek wypłacanych krajowym funduszom emerytalnym.

Jeżeli takie zwolnienie nie istnieje, zazwyczaj stosowana jest procedura zwrotu, zgodnie z którą fundusz emerytalny występuje o zwrot podatku pobieranego u źródła. Jednakże zagraniczne fundusze emerytalne mogą nie zostać dopuszczone do zwolnienia z podatku źródłowego lub do procedury zwrotu. W związku z tym państwo, w którym przypadają płatności, nakłada wyższe podatki na odsetki lub dywidendy wypłacane funduszom zagranicznym niż ma to miejsce w przypadku wypłat na rzecz funduszy krajowych.

Jeżeli państwo członkowskie nakłada wyższy podatek na zagraniczne fundusze emerytalne, może to zniechęcić te fundusze do inwestowania w danym państwie. Jednocześnie przedsiębiorstwom z siedzibą w danym kraju może być trudniej przyciągnąć kapitał tych zagranicznych funduszy emerytalnych. Wyższy poziom opodatkowania zagranicznych funduszy może stanowić zatem - zdaniem KE - ograniczenie swobodnego przepływu kapitału, chronionego na mocy art. 56 Traktatu i art. 40 porozumienia EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). _ Nie widzimy żadnego uzasadnienia dla takiego ograniczenia _ - argumentuje KE.

Komisja informuje też, że nie posiada informacji na temat szacunkowej kwoty dochodów z tytułu kwestionowanych podatków.

Inga Czerny

d21ezki

Podziel się opinią

Share
d21ezki
d21ezki