Trwa ładowanie...
d1ydo32
d1ydo32
espi

KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ?Kerdos Group? S ...

KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ?Kerdos Group? S.A. (116/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ydo32

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 116 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ?Kerdos Group? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) informuje, że otrzymał w dniu 9 grudnia 2014 roku od T.C. Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000219203) (dalej TC Capital) zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki. W przedmiotowym zawiadomieniu TC Capital poinformował na mocy art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa) o zbyciu akcji Spółki w liczbie powodującej zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki poniżej 10% ogólnej liczby głosów Spółki. Zbycie akcji Spółki w liczbie powodującej zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki poniżej 10% ogólnej liczby głosów Spółki nastąpiło na skutek zbycia w dniu 4 grudnia 2014 r. 3 136 634 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji Spółki reprezentujących 5,89 % kapitału zakładowego Spółki
dających prawo do 3 136 634 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 5,89 % ogólnej liczby głosów Spółki. Przed zbyciem akcji Spółki TC Capital posiadał 8 136 634 (osiem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji Spółki reprezentujących 15,27 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 8 136 634 (osiem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 15,27 % ogólnej liczby głosów Spółki. Aktualnie, tj. po dokonaniu zbycia akcji TC Capital posiada 5 000 000 (pięć milionów) akcji Spółki reprezentujących 9,38 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 5 000 000 (pięć milionów) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 9,38 % ogólnej liczby głosów Spółki. TC Capital informuje, że aktualnie nie istnieją podmioty zależne od TC Capital posiadające akcje Spółki. TC Capital dodatkowo wskazuje, iż nie istnieją
osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-12-10 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ydo32

Podziel się opinią

Share
d1ydo32
d1ydo32