Trwa ładowanie...
d1pc3cb
espi

KERNEL HOLDING S.A. - KERNEL HOLDING S.A. PUBLIKUJE PROGNOZĘ NA ROK OBROTOWY 2014 (32/2013)

KERNEL HOLDING S.A. - KERNEL HOLDING S.A. PUBLIKUJE PROGNOZĘ NA ROK OBROTOWY 2014 (32/2013)
Share
d1pc3cb

| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | UNI - EN REPORT No | 32 | / | 2013 | | | | |
| | Date of issue: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. PUBLIKUJE PROGNOZĘ NA ROK OBROTOWY 2014 | | | | | | | | | | |
| | Official market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | | | |
| | Kernel Holding S.A. prognozuje zysk EBITDA w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2014 roku na 250 milionów USD. Komentarz do przyjętych założeń oraz opinię kierownictwa na temat warunków rynkowych można znaleźć w raporcie rocznym za rok zakończony 30 czerwca 2013 roku dostępny na stronie internetowej Spółki. Niektóre informacje w niniejszym dokumencie to prognozy na przyszłość. Takie prognozy z natury wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością lub przyjęciem założeń, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki lub wydarzenia mogą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w prognozach. To ryzyko, niepewność oraz przyjęte założenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik oraz finansowe rezultaty planów i wydarzeń opisanych w niniejszym dokumencie. Nie należy przykładać zbyt dużej wagi do prognoz sporządzonych na dzień niniejszego oświadczenia. O ile prawo nie stanowi inaczej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację prognoz zawartych w niniejszym dokumencie ani za korygowanie
jakichkolwiek nieścisłości, które mogą się pojawić w takich prognozach. Dokument ten nie stanowi oferty ani zaproszenia do sprzedaży lub kupna, ani próby namówienia do jakiejkolwiek sprzedaży lub kupna jakichkolwiek akcji lub papierów wartościowych. Dokument nie ma też na celu stworzenia podstawy do jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej ani jakiejkolwiek decyzji kupna udziałów w Kernel Hoding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | | | | | | | | | |

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

KERNEL HOLDING S.A.
(fullname of the issuer)
KERNEL HOLDING S.A. Spożywczy (spo)
(short name of the issuer) (sector according to clasification of the WSE in Warsow)
L-1331 Luksemburg
(post code) (city)
rue de Bitbourg 19
(street) (number)
(phone number) (fax)
(e-mail) (web site)
(NIP) (REGON)

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2013-10-25 A.Usachova, Y.Kovalchuk Directors

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

d1pc3cb

Podziel się opinią

Share
d1pc3cb
d1pc3cb