Trwa ładowanie...
d2b4ih6
d2b4ih6
espi

KETY - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E (37/2013)

KETY - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E (37/2013)
Share
d2b4ih6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1088/2013 z dnia 13 września 2013 r.: 1) stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 300 (trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Grupa Kęty S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł każda. 2) postanowił wprowadzić z dniem 18 września 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Grupa Kęty S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 września 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKETY000011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETY Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111
(ulica) (numer)
033 844 60 00 033 845 30 93
(telefon) (fax)
kety@grupakety.com www.grupakety.com
(e-mail) (www)
549-000-14-68 070614970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Adam Piela Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b4ih6

Podziel się opinią

Share
d2b4ih6
d2b4ih6