Trwa ładowanie...

KGHM, Pekao, Bogdanka - sygnały techniczne DM BOS

WIG 20 Liderzy i outsiderzy

KGHM, Pekao, Bogdanka - sygnały techniczne DM BOSŹródło: Thinkstockphotos
d16crrf
d16crrf

KGHM

Kurs zajęcia pozycji: Przy 102,75 – 100,95 PLN lub tuż poniżej 99,20 – 95,50 PLN albo minimalnie powyżej 103,15 – 104,00 PLN

Aktualna pozycja: -

Sygnał odwrócenia: Poniżej 86 - 84 PLN lub przy 122 – 124 PLN

Stop loss: SL rzędu 0,50% - 1,00% - 3,00%

d16crrf

Trailing stop: + 3,00 – 5,00 PLN albo przy 117,90 – 123,80 PLN

Opis: Oszacowana wg Fibonacciego projekcja wzrostowa przynajmniej do 116,80 – 125,15 zł. Linia ADX traci impet, co neguje wskazanie sprzedaży na DMI; Wskaźnik CCI powyżej -100 punktów pozwala na rozpoczęcie fazy umacniania, także relatywnie do WIG-u. Silny sygnał kupna wg MACD < MOMENTUM, istotne wsparcie 100,2 zł.

[ KGHM

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLKGHM000017,notowania-podsumowanie.html )

d16crrf

Pekao

Kurs zajęcia pozycji: W rejonie 179,00 – 176,30 PLN lub tuż ponad 181,60 – 182 – 184 PLN

Aktualna pozycja: DŁUGA, 181,40 PLN, 2015-01-26

Sygnał odwrócenia: Poniżej 160 – 158 PLN lub przy 187,50 – 189,00 PLN

Stop loss: SL rzędu 1,00% - 5,00%

Trailing stop: +2,00 - 10,00 zł lub TS rzędu 1,50% - 7,00% lub przy 188,90 – 195,60 zł

Opis: Konsolidacja 207 – 164,40 zł, linia hossy przy 174 - 175 PLN, Zasięgi wzrostowe do 209 – 230 - 247 zł, jeśli kurs > 174 – 171 zł, Podtrzymanie silnych zwyżek, gdy kurs > 176,30 zł, Sygnał kupna, gdy CCI > -100 pkt., jeżeli +DI > -DI lub przy opadającej ADX < 20 punktów, Relatywna siła do WIG, Ważne wsparcia i TL 173 – 172,00 PLN

d16crrf

[ Pekao

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLPEKAO00016,notowania-podsumowanie.html )

Bogdanka Kurs zajęcia pozycji: -

Aktualna pozycja: DŁUGA, 96,50 PLN, 2015-01-19

Sygnał odwrócenia: Poniżej 96,70 – 96,30 PLN

Stop loss: SL rzędu 0,50% – 2,50%

Trailing stop: 2,00 – 5,00 zł lub przy 106 - 110 zł

Opis: Dołki 98,30 – 92,95 zł, Opory 101 – 104,6 zł, zmierzanie w stronę linii spadkowej wg kupna na ADX, CCI > -100 pkt. oraz wg MACD. Silne wzrosty, gdy MACD / MOMENTUM > 0 pkt. przy +DI > -DI Oczekiwany zasięg podbicia wg Fibonacciego do 122,45 PLN.

d16crrf

[ Bogdanka

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLLWBGD00016,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34428/150128_biuletyn_sygnaly_techniczne.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d16crrf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d16crrf