Trwa ładowanie...

KGHM, Pekao, Bogdanka - sygnały techniczne DM BOS

WIG 50 Liderzy i outsiderzy

KGHM, Pekao, Bogdanka - sygnały techniczne DM BOSŹródło: Thinkstockphotos
d2hesiv
d2hesiv

WIG 30 Liderzy i outsiderzy

KGHM

Kurs zajęcia pozycji: Przy 105,95 – 105,30 PLN lub tuż poniżej 99,20 – 95,50 PLN albo, gdy kurs wyjdzie ponad 109,45 PLN to wejście minimalnie powyżej lub w rejonie 109,15 – 107,00 PLN

Aktualna pozycja: -

Sygnał odwrócenia: Poniżej 86 - 84 PLN lub przy 122 – 124 PLN

d2hesiv

Stop loss: SL rzędu 0,50% - 1,00% - 3,00%

Trailing stop: + 3,00 – 5,00 PLN albo przy 117,90 – 123,80 PLN

Opis: Kupno na KGHM wg powyższego schematu zajęcia pozycji pozwala na złożenie bardzo wąskiego zlecenia stop loss przy oczekiwaniu zwyżki wg Fibonacciego przynajmniej do 113,80 – 118,55 zł. Przy takich założeniach można uzyskać znakomity stosunek zysków do ryzyka rzędu 6 i to w wersji najskromniejszej. To przyciąga traderów na rynek KGHM i właśnie teraz potrzeba wyraźnego skupienia, gdy CCI< -100pkt.

[ KGHM

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLKGHM000017,notowania-podsumowanie.html )

d2hesiv

Pekao

Kurs zajęcia pozycji: W rejonie 177,60 – 175,50 – 163,00 – 161,45 PLN

Aktualna pozycja: -

Sygnał odwrócenia: Poniżej 160 – 158 PLN lub przy 181,50 – 182,00 PLN

Stop loss: SL rzędu 1,00% - 5,00%

Trailing stop: +5,00 - 10,00 zł lub TS rzędu 1,50% - 7,00% lub przy 189,90 – 190,60 zł

Opis: Konsolidacja 207 – 164,40 zł, linia hossy przy 174,00 PLN, Zasięgi wzrostowe do 209 – 230 - 247 zł, jeśli kurs > 173 – 171 zł, Wstąpienie do silnych zwyżek, gdy kurs > 176,30 zł, Sygnał kupna, gdy CCI > -100 pkt., jeżeli +DI > -DI lub przy opadającej ADX < 20 punktów, Relatywna zbieżność do WIG, Ważne wsparcia i TL 173 – 172,00 PLN

d2hesiv

[ Pekao

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLPEKAO00016,notowania-podsumowanie.html )

Bogdanka Kurs zajęcia pozycji: Odnowienie przy 105,30 – 107,60 – 111,30 PLN

Aktualna pozycja: KRÓTKA, 107,30 PLN, 2014-12-08

Sygnał odwrócenia: -

Stop loss: SL rzędu 0,50% – 2,50%

Trailing stop: 1,00 – 2,00 zł lub przy 96 – 95 – 89,50 zł

Opis: Dołki 98,30 – 97,20 zł, Opory 101 - 98 zł, sygnał sprzedaży wg linii spadkowej a także w oparciu o DMI/ADX, CCI < 0 pkt. oraz wg MACD. Wzrosty, gdy MACD / MOMENTUM > 0 pkt. przy +DI > -DI i ADX > 20 pkt. Oczekiwany zasięg spadków wg Fibonacciego do 89,50 – 82 PLN.

d2hesiv

[ Bogdanka

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLLWBGD00016,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34222/141217_biuletyn_sygnaly_techniczne.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2hesiv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2hesiv