Trwa ładowanie...
dw00w1w
espi

Kino Polska TV S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związan...

Kino Polska TV S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu (55/2013)
Share
dw00w1w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie od jednego z członków zarządu Spółki, zawierające poniższe informacje: "ZAWIADOMIENIE w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) informuję, że w dniu 25 października 2013 r. nastąpiło rozliczenie transakcji pakietowej sesyjnej przeprowadzonej 22 października 2013 r. za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wyniku której podmiot blisko ze mną związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. b), c), d) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego jestem jedynym akcjonariuszem dokonał sprzedaży 200.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Kino Polska TV S.A. po cenie 31,00 zł za jedną akcję." Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację
danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2013-10-29 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w