Trwa ładowanie...
d3p8pg9
d3p8pg9
espi

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (6/2014)

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (6/2014)
Share
d3p8pg9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2014 roku otrzymał od Oblio International B.V. z siedzibą w Hadze zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające poniższe informacje: "ZAWIADOMIENIE w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539), Oblio International B.V. informuje o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. ("Spółka", "Emitent"). Zważywszy na fakt, iż: 1) 27 listopada 2013 r., zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2013 r., pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Oblio International B.V. ("Oblio") podpisana została umowa objęcia akcji, na mocy której Spółka złożyła Oblio ofertę objęcia 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, a Oblio niniejszą ofertę przyjęło, 2) w dniu 19 lutego 2014 r. raportem bieżącym nr 5/2014 Spółka poinformowała o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją 6.000.000 akcji serii C Kino Polska TV S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja, które zgodnie z pkt 1) powyżej objęte zostały przez Oblio, zwiększeniu uległ udział Oblio International B.V. w kapitale zakładowym Spółki. Przed datą zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Emitenta, Oblio posiadało 7 082 126 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A., co stanowiło 51,240279% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz odpowiadało 7 082 126 głosom
i 51,240279% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Oblio posiada 13 082 126 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A., co stanowi 65,999997% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz odpowiada 13 082 126 głosom i 65,999997% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmioty zależne od Oblio International B.V. nie posiadają akcji Kino Polska TV S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2014-02-24 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p8pg9

Podziel się opinią

Share
d3p8pg9
d3p8pg9