Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

Kino Polska TV S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. (24/2011)

Kino Polska TV S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. (24/2011)
Share
d2hcx6o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki. Termin ZWZ: 22 czerwca 2011 r., godz. 9:00 Miejsce: ul. Cybernetyki 7 (2 piętro), Warszawa Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wszystkie dokumenty, które mają zostać przedstawione na ZWZ jak również inne informacje i formularze zostały opublikowane na stronie internetowej www.kinopolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 402(3) kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_ o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.
Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2011-05-27 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o