Trwa ładowanie...
dnw2djt

KNF: bank nie może być ubezpieczającym i pośrednikiem ubezpieczeniowym

Bank nie może być jednocześnie ubezpieczającym i pośrednikiem ubezpieczeniowym - wynika z przyjętej we wtorek przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. rekomendacji U, dotyczącej współpracy między bankami i zakładami ubezpieczeniowymi.
Share
dnw2djt

Rekomendacja dotyczy tzw. usług bancassurance, czyli oferowanych przez banki umów ubezpieczeń powiązanych z produktami bankowymi, w tym także ubezpieczeniowych produktów o charakterze inwestycyjnym lub oszczędnościowym.

KNF uważa, że bank nie może jednocześnie występować jako ubezpieczający oraz pośrednik ubezpieczeniowy. Uważa też, że bank powinien jednoznacznie wskazywać klientowi, czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego, czy ubezpieczającego.

"Bank powinien prowadzić rzetelną politykę informacyjną oraz zapewnić, że dystrybucja produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance nie będzie generować ryzyka oferowania produktów niedostosowanych do potrzeb klientów" - wskazuje KNF w rekomendacji.

dnw2djt

Według Komisji w sytuacji, gdy klient ma status ubezpieczonego, a bank jest podmiotem uprawnionym do dochodzenia wypłaty świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zdecyduje, że nie skorzysta z tego uprawnienia, to klient lub jego spadkobiercy powinni móc dochodzić roszczeń.

"W przypadku, gdy klient ma status ubezpieczonego, a bank jest ubezpieczającym, bank powinien podejmować działania w interesie klienta lub jego spadkobierców" - zaleciła KNF w rekomendacji. Ponadto, "bank powinien przedstawić klientowi informacje o oferowanych przez siebie produktach ubezpieczeniowych towarzyszących oferowanemu produktowi bankowemu w celu umożliwienia klientowi wyboru produktu ubezpieczeniowego".

Rekomendacja mówi m.in., że bank powinien zapewnić swobodę wyboru przez klienta zakładu ubezpieczeń, z którego usług klient zamierza skorzystać. Bank nie może też narzucać wymogu przystąpienia przez klienta do umowy ubezpieczenia grupowego, w której bank występuje jako ubezpieczający.

"Bank powinien umożliwić klientowi zapoznanie się z postanowieniami umownymi w zakresie stanowiącym o jego prawach i obowiązkach, przed zawarciem umowy ubezpieczenia przez klienta (pośrednictwo) lub przed wyrażeniem zgody przez klienta na finansowanie składki ubezpieczeniowej (umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek)" - napisano w rekomendacji.

dnw2djt

Ponadto bank powinien przedstawić klientowi adekwatne i kompletne informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Chodzi zwłaszcza o informacje dotyczące zakresu rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia oraz zasad dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej.

Według KNF bank będący ubezpieczającym może otrzymywać od klienta wyłącznie zwrot kosztów związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia. Wynagrodzenie banku z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych powinno być ustalane przy uwzględnieniu wysokości ponoszonych przez bank kosztów.

Komisja wyjaśniła, że rekomendację U wydano, aby poprawić jakość standardów współpracy między bankami i zakładami ubezpieczeń dotyczącą produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez banki klientom. Komisja wskazała, że punktem wyjścia do opracowania rekomendacji U były m.in. stwierdzone przez KNF nieprawidłowości w zakresie bancassurance.

"Komisja przyjęła kompromisowe brzmienie Rekomendacji U ukierunkowane na uporządkowanie rynku bancassurance, w szczególności na niezbędne wzmocnienie pozycji nieprofesjonalnego uczestnika tego rynku" - poinformowała KNF. KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do 31 marca 2015 r.

dnw2djt

Podziel się opinią

Share
dnw2djt
dnw2djt