Trwa ładowanie...
dh8icfu

KNF chce nałożyć na Bank Handlowy bufor wysokości 0,25% łącznej kwoty na ryzyko

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chce uznania Banku Handlowego za instytucje o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na bank na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Share
dh8icfu

Komitet Stabilności Finansowej wydał opinię w zakresie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

"Bank, zgodnie z postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF, w przedmiocie identyfikacji banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym - w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013" - czytamy w komunikacie.

Bank przypomniał, że identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpi, zgodnie z art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w formie decyzji administracyjnej KNF, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej.

dh8icfu

"Na dzień publikacji niniejszego raportu bank nie otrzymał decyzji KNF w przedmiocie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym" - czytamy także.

Bank podał, że o zakończeniu postępowania administracyjnego w formie decyzji administracyjnej, identyfikującej bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, bank poinformuje w odrębnym raporcie po otrzymaniu takiej decyzji.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)

dh8icfu

Podziel się opinią

Share
dh8icfu
dh8icfu