Trwa ładowanie...
d4qxivs

KNF cofnęła Graviton Capital zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Warszawa, 02.02.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Graviton Capital SA w związku z istotnym i długotrwałym naruszeniem przez spółkę przepisów prawa zawierających normy adekwatności kapitałowej, podał urząd.

Share
d4qxivs

"Przywołane powyżej przepisy nakładające na dom maklerski określone wymogi adekwatności kapitałowej stanowią niezwykle ważną sferę regulowania działalności domu maklerskiego. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu, istotnym jest między innymi, aby podmioty nadzorowane posiadały fundusze własne na poziomie adekwatnym do identyfikowanych rodzajów i skali ryzyka, występujących w ramach prowadzonej działalności, na które są lub mogą być narażone. Podmioty rynku kapitałowego stanowią instytucje zaufania publicznego, które obowiązują surowe rygory przejrzystości, stabilności i zagwarantowania bezpieczeństwa aktywów powierzonych im przez uczestników rynku kapitałowego" - czytamy w komunikacie.

Komisja nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz wyznaczyła termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej przez Graviton Capital S.A. na 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, czyli na dzień 4 marca 2017 r., podano także.

"Graviton Capital prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych i uzasadnione jest podanie do publicznej wiadomości informacji o utracie przez podmiot statusu prawnego, który legitymował go do wykonywania powyższych czynności. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż akcje Graviton Capital są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upublicznienie przedmiotowej informacji ma umożliwić uwzględnienie jej w decyzjach podejmowanych przez inwestorów posiadających akcje spółki lub zainteresowanych ich nabyciem" - czytamy także.

Proces zakończenia działalności maklerskiej przez Graviton Capital będzie na bieżąco monitorowany przez KNF.

(ISBnews)

d4qxivs

Podziel się opinią

Share
d4qxivs
d4qxivs