Trwa ładowanie...

KNF - czym zajmuje się komisja?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest centralnym organem administracji rządowej, sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Komisja powołana została na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

KNF - czym zajmuje się komisja?Źródło: East News
dqxp8d8
dqxp8d8

Zadania KNF

Do głównych zadań KNF należy sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, ponadto nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Dodatkowe zadania komisji:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
  • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
  • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
  • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Skład KNF

W skład KNF wchodzi przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i pięciu członków komisji. Przewodniczący KNF zostaje powołany przez prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. W gestii premiera pozostaje również powołanie i odwołanie zastępców przewodniczącego.

Aktualny skład KNF:

  • Przewodniczący KNF - Marek Chrzanowski
  • Zastępca Przewodniczącego KNF - Marcin Pachucki i Andrzej Diakonow
  • pozostali członkowie KNF: Marcin Obroniecki (przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych ), Mariusz Haładyj (przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki), Jan Wojtyła (przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego), Andrzej Kaźmierczak (członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego), Zdzisław Sokal (przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

dqxp8d8
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqxp8d8