Trwa ładowanie...
d1vpvr7

KNF jednogłośnie przyjęła rekomendację skierowaną do SKOK-ów

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła podczas wtorkowego posiedzenia rekomendację E-SKOK, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - poinformowała KNF w komunikacie..

Share
d1vpvr7

"Wydając rekomendację, KNF wzięła pod uwagę sytuację w sektorze SKOK, stwierdzone nieprawidłowości i realia rynkowe. Sytuacja finansowa większości kas i skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji przez kasy, co stworzy warunki dla ograniczenia nadmiernej ekspozycji kas na ryzyko i stabilnego rozwoju sektora SKOK. W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności" - głosi komunikat KNF.

Komisja przyznaje, że projekt rekomendacji "był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, Kasą Krajową, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU)".

Treść rekomendacji ma być ogłoszona w najbliższych dniach.

d1vpvr7

Przed tygodniem Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego w kolejnej, już 18 spółdzielczej kasie - Bieszczadzkiej SKOK w Sanoku. W sześciu kasach zarząd taki wciąż działa, w siedmiu kasach ogłoszono upadłość, a pięć zostało przejętych przez banki.

Pod koniec czerwca funkcjonowało 29 "małych" kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70 proc. aktywów systemu.

d1vpvr7

Podziel się opinią

Share
d1vpvr7
d1vpvr7