Trwa ładowanie...
dnwz0ia
07-12-2016 08:18

KNF: PTE mogą przeznaczyć na dywidendy do 150% zysku za 2016 i lata ubiegłe

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) będą mogły przeznaczyć na dywidendy wypłacane z zysku pochodzącego z 2016 r. i z lat ubiegłych do poziomu nieprzekraczającego 150% wysokości zysku osiągniętego w 2016 r., pod warunkiem, że spełni warunki przedstawione przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

dnwz0ia
dnwz0ia

Komisja przedstawiła warunki konieczne i zalecane, aby powszechne towarzystwo emerytalne, które będzie podejmować decyzję o wypłacie dywidendy w 2017 r., spełniało równocześnie wszystkie niżej wymienione kryteria:

kryterium I - towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2015 r. 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą);

kryterium II - w 2016 r. towarzystwo nie wykazało niespełnienia ustawowych wymogów kapitałowych;

kryterium III - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

dnwz0ia

kryterium IV - według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

kryterium V - towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2015 r. w obszarze "adekwatność kapitałowa" 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą).

"Powszechne towarzystwo emerytalne spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej z zysku pochodzącego z 2016 r. i z lat ubiegłych do poziomu nieprzekraczającego 150% wysokości zysku osiągniętego w 2016 r. Wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV" - napisała KNF.

Ponadto, podejmując decyzję o wypłacie dywidendy towarzystwo powinno uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie jednego roku od daty zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania finansowego towarzystwa za 2016 r. Towarzystwo, które zarządza dobrowolnym funduszem emerytalnym powinno także uwzględnić ryzyko związane z tą częścią swojej działalności i jej możliwym wpływem na wynik finansowy, podkreśliła też Komisja.

(ISBnews)

dnwz0ia
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dnwz0ia