Trwa ładowanie...
d49derz
d49derz

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami Kerdos Group

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Kerdos Group od 1 grudnia br. do 4 grudnia włącznie, podała giełda.
Share
d49derz

Powodem jest nieprzekazanie do publicznej wiadomości jednostkowych i skonsolidowanych raportów za trzeci kwartał roku 2015, wyjaśniła KNF w komunikacie.

Regulator podkreślił jednocześnie, że raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

GPW w osobnym komunikacie poinformowała, że zawiesiła dzisiaj obrót obligacjami KRS0316, KRS0416, KRS0516, KRS1217, KRS0318 wyemitowanymi przez Kerdos Group.

d49derz

Kerdos Group podał wczoraj, że nowy zarząd spółki zdecydował o wniesieniu o umorzenie postępowania i o wycofaniu wniosku o ogłoszenie upadłości Kerdos Group. Zarząd uważa, że wniosek ten mógł "zostać złożony przedwcześnie, w złej wierze, mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych spółki".

Wniosek o ogłoszeniu upadłości został złożony 13 listopada 2015 r. przez zarząd, na kilka dni przed planowanym walnym zgromadzeniem spółki zwołanym z wniosku akcjonariusza mniejszościowego Romualda Aloisa Kalycioka z porządkiem obrad m.in. zmiany w składzie rady nadzorczej spółki oraz powołanie audytora do spraw szczególnych w związku z sytuacją w spółce (wyprzedaż pakietu akcji spółki posiadanego przez prezesa zarządu, zerwanie negocjacji w sprawie przejęcia Meng Drogerie + SA w Luksemburgu spółki prawa luksemburskiego).

18 listopada 2015 r. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podczas którego dokonano zmian w składzie rady nadzorczej. Nowo powołana RN dokonała wyboru nowego składu zarządu w osobach Romuald Alois Kalyciok - prezes zarządu oraz Mariusz Kuciński - członek zarządu. Przed dniem odbycia NWZ, w dniu 17 listopada 2015 r. rezygnację z mandatu członka zarządu złożyła Jagna Stanecka. Podczas NWZ rezygnację z mandatu prezesa zarządu złożył Kamil Gerard Kliniewski.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.

(ISBnews)

d49derz

Podziel się opinią

Share
d49derz
d49derz