Trwa ładowanie...
d3vt60v

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w Wielkopolskiej SKOK (aktl.)

#
dochodzi stanowisko Krajowej SKOK
#

Share
d3vt60v

18.05. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 18 maja 2016 r. jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolskiej SKOK) - podała KNF w środowym komunikacie.

Decyzję tę negatywnie oceniła Kasa Krajowa SKOK, jako "nieuzasadnioną" i ograniczającą spółdzielcze uprawnienia członków Wielkopolskiej SKOK.

"Na zarządcę komisarycznego w Wielkopolskiej SKOK został powołany pan Zbigniew Górniak. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji. Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy" - wskazano w komunikacie KNF.

Zarządca komisaryczny - czytamy - "został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej Wielkopolskiej SKOK na dzień poprzedzający dzień ustanowienia w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tej informacji badaniu przez biegłego rewidenta". Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja "służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy".

d3vt60v

Zarządca komisaryczny - zapowiedziano - "będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych". Ustanowienie zarządcy komisarycznego "nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK". Decyzja KNF - jak zapewniono - nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK.

"Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie. Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)" - głosi komunikat KNF.

Swoje stanowisko, w związku z wprowadzeniem zarządu komisarycznego w Wielkopolskiej SKOK, przedstawiła w środę Kasa Krajowa SKOK. Oceniła, że "nie zachodziły przesłanki uzasadniające podjęcie tak daleko idącej decyzji".

"Zaawansowane i efektywne działania prowadzone w tej Kasie w celu podniesienia standardów zarządzania ryzykiem, wspierane pomocą stabilizacyjną z Kasy Krajowej, były w trakcie realizacji przez władze Wielkopolskiej SKOK" - głosi komunikat KK SKOK, podpisany przez rzecznika Mariusza Wielebskiego.

Ponadto cele postawione przed zarządcą komisarycznym "nie uzasadniają użycia takiego środka nadzorczego". "Decyzja ta w sposób nieuzasadniony ogranicza spółdzielcze uprawnienia członków Wielkopolskiej SKOK w stanowieniu o działalności Kasy, której są członkami" - uznała Kasa Krajowa SKOK.

d3vt60v

Podziel się opinią

Share
d3vt60v
d3vt60v