Trwa ładowanie...
d4f30hc

KNF: zatwierdzenie prospektu emisyjnego Bumechu

Komunikat KNF z dnia 23 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Bumechu

Zastępca Przewodniczącego KNF na podstawie upoważnienia...

Share
d4f30hc

Komunikat KNF z dnia 23 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Bumechu

Zastępca Przewodniczącego KNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

Bumech SA w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest Dom Maklerski IDM).

d4f30hc

Prospekty emisyjne zatwierdzone przez KNF

Lp. 1. Emitent Bumech SA Data zatwierdzenia prospektu 23 września 2008 r emisyjnego Papiery wartościowe objęte oferta publiczna 2.000.000 akcji prospektem emisyjnym zwykłych na okaziciela serii B oraz zamiar ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B, PDA serii B oraz 3.875.000 akcji serii A. Sposób udostępnienia prospektu bd emisyjnego do publicznej wiadomości Termin udostępnienia prospektu bd emisyjnego do publicznej wiadomości Prospekt emisyjny w związku z ofertą tak publiczną Prospekt emisyjny w związku z tak (akcje, prawa do akcji) dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Format prospektu emisyjnego jednoczęściowy Link bd

kom amp/

d4f30hc

Podziel się opinią

Share
d4f30hc
d4f30hc