Trwa ładowanie...

KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o zawieszeniu działalności SKOK w Wołominie. KNF podała, że decyzja spowodowana jest utratą możliwości regulowania przez tę Kasę zobowiązań w zakresie wypłaty środków deponentom oraz członkom kasy.

KNF zawiesiła działalność SKOK WołominŹródło: AFP, fot: Janek Skarzynski
d1jur8y
d1jur8y

"Decyzję KNF podjęto w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy, na podstawie art. 74k ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Stan ten potwierdzony został wnioskiem zarządcy komisarycznego kasy złożonym do KNF" - czytamy w komunikacie nadzorcy.

Jak dodano w nim, SKOK Wołomin według stanu na 10 grudnia utracił płynność finansową, po uprzednim wykorzystaniu własnych środków płynnych, w tym wszystkich złożonych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej w wysokości 300,9 mln zł.

"Po aresztowaniach członków władz SKOK Wołomin, zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF ujawnił rzeczywistą jakość portfela kredytowego kasy; zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8 proc. portfela kredytowego SKOK Wołomin" - wskazała KNF.

Komisja przypomina w komunikacie, że z ustawą o SKOK-ach, celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej kas, a w szczególności udzielanie im wsparcia finansowego. "Art. 38 ust. 5 ustawy o SKOK stanowi, że w przypadku zagrożenia płynności SKOK, Kasa Krajowa może udzielić SKOK kredytu w złotych w celu uzupełnienia zasobów pieniężnych kasy (kredytu płynnościowego). Zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt 7 ustawy o SKOK, działalność Kasy Krajowej polega na udzielaniu pożyczek i kredytów kasom" - poinformował nadzorca.

d1jur8y

Podkreślił jednocześnie, że do czasu zawieszenia działalności SKOK Wołomin, Kasa Krajowa odmawiała SKOK Wołomin, reprezentowanemu przez zarządcę komisarycznego, udzielenia jakiegokolwiek wsparcia finansowego, w tym kredytu płynnościowego.

"W obecnej sytuacji KNF oczekuje - nie później niż do 12 grudnia 2014 r. - jednoznacznego stanowiska Kasy Krajowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin" - wskazano.

Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie i z udziałem Kasy Krajowej zaplanowano właśnie na 12 grudnia.

KNF stwierdziła, że w przypadku braku wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin ze strony Kasy Krajowej, Komisja będzie zobowiązana wystąpić, w ciągu 5 dni roboczych, z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin do właściwego sądu.

d1jur8y

"Ewentualne wystąpienie przez KNF z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy będzie stanowić formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)" - poinformowano w komunikacie.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane Fundusz w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

d1jur8y
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1jur8y