Trwa ładowanie...
d39ad62

KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin (aktl.)

#
dochodzi stanowisko Kasy Krajowej oraz przedstawiciela KNF
#

Share
d39ad62

11.12. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o zawieszeniu od czwartku działalności SKOK w Wołominie. KNF podała, że decyzja spowodowana jest utratą możliwości regulowania przez tę Kasę zobowiązań w zakresie wypłaty środków deponentom oraz członkom kasy.

"Decyzję KNF podjęto w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy, na podstawie art. 74k ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Stan ten potwierdzony został wnioskiem zarządcy komisarycznego kasy złożonym do KNF" - czytamy w czwartkowym komunikacie nadzorcy.

Jak dodano w nim, SKOK Wołomin według stanu na 10 grudnia utracił płynność finansową, po uprzednim wykorzystaniu własnych środków płynnych, w tym wszystkich złożonych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej w wysokości 300,9 mln zł.

d39ad62

"Po aresztowaniach członków władz SKOK Wołomin, zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF ujawnił rzeczywistą jakość portfela kredytowego kasy; zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8 proc. portfela kredytowego SKOK Wołomin" - wskazała KNF.

Komisja przypomina w komunikacie, że zgodnie z ustawą o SKOK-ach, celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej kas, a w szczególności udzielanie im wsparcia finansowego. "Art. 38 ust. 5 ustawy o SKOK stanowi, że w przypadku zagrożenia płynności SKOK, Kasa Krajowa może udzielić SKOK kredytu w złotych w celu uzupełnienia zasobów pieniężnych kasy (kredytu płynnościowego). Zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt 7 ustawy o SKOK, działalność Kasy Krajowej polega na udzielaniu pożyczek i kredytów kasom" - poinformował nadzorca.

Podkreślił jednocześnie, że do czasu zawieszenia działalności SKOK Wołomin Kasa Krajowa odmawiała SKOK Wołomin, reprezentowanemu przez zarządcę komisarycznego, udzielenia jakiegokolwiek wsparcia finansowego, w tym kredytu płynnościowego.

"W obecnej sytuacji KNF oczekuje - nie później niż do 12 grudnia 2014 r. - jednoznacznego stanowiska Kasy Krajowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin" - wskazano.

d39ad62

Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie i z udziałem Kasy Krajowej zaplanowano właśnie na 12 grudnia.

Jak poinformował PAP Maciej Krzysztoszek z KNF, decyzja o zawieszeniu działalności SKOK Wołomin spowodowała, że klienci tej kasy nie mają możliwości wypłaty ulokowanych w niej środków. "W przypadku braku wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin ze strony Kasy Krajowej, Komisja w ciągu 5 dni roboczych wystąpi, z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin" - powiedział.

"Ewentualne wystąpienie przez KNF z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy będzie stanowić formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)" - wskazał.

Dodał, że o tym poprzez jaką instytucję finansową BFG będzie wypłacać te środki KNF będzie informował w komunikatach.

d39ad62

"Staramy się, aby wszelkie decyzje formalne zapadły tak, by klienci SKOK Wołomin mogli wypłacić swoje pieniądze jeszcze przed świętami" - podkreślił.

Krzysztoszek przypomniał, że w przypadku upadłości poprzedniej Kasy - SKOK Wspólnota, wypłata środków jej członkom trwała około tygodnia.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez Fundusz w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Rzecznik Kasy Krajowej Andrzej Dunajski poinformował w czwartek, że przekazała ona jeszcze w środę "szczegółowe, ostateczne stanowisko w sprawie pomocy płynnościowej dla SKOK Wołomin".

d39ad62

"Kasa Krajowa poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego o wszystkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych znanych Kasie Krajowej w związku z obecną sytuacją SKOK Wołomin, a także o działaniach mających na celu udostępnienie SKOK Wołomin wszystkich środków tej SKOK zdeponowanych lub ulokowanych w Kasie Krajowej" - napisał Dunajski w komunikacie przekazanym w czwartek PAP.

"Kasa Krajowa także wcześniej na bieżąco informowała Komisję o wszystkich działaniach związanych z sytuacją płynnościową SKOK Wołomin" - dodał.

Podkreślił jednocześnie, że zgodnie ustawą o SKOK, kredyt płynnościowy może być udzielony wyłącznie w sytuacji, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty. "Zatem w przypadku braku zdolności SKOK do spłaty kredytu płynnościowego, Kasa Krajowa nie może, bez naruszenia tych przepisów, udzielić SKOK wsparcia płynnościowego" - napisał.

Dodał, że Zarządca Komisaryczny SKOK Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania naprawczego. "Do chwili obecnej w SKOK Wołomin nie przeprowadzono badania ksiąg rachunkowych na dzień wprowadzenia zarządcy komisarycznego w tej SKOK, zatem nie jest możliwa wiarygodna ocena rzeczywistego stanu tej SKOK" - zaznaczył.

d39ad62

Dunajski przypomniał też, że jeszcze w 2012 r., gdy KNF przejmowała od Kasy Krajowej nadzór nad Kasami, informowano nadzorcę o wątpliwościach Kasy Krajowej, co do działalności SKOK w Wołominie.

"Kasa Krajowa m.in. wyraźnie wskazywała wówczas na istnienie tam +zorganizowanej grupy o niejasnych powiązaniach, która może narazić kasę na szkody wielkich rozmiarów+, a +dodatkowo niepokój wzbudza to, że w centrum tej grupy znajdują się byli oficerowie WSI, znani z różnych działań gospodarczych, w sprawie których prowadzone były śledztwa prokuratorskie+ - wskazał rzecznik Kasy Krajowej.

"Podkreślić należy, że SKOK Wołomin jest jedną z 53 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce i jej sytuacja nie przekłada się na sytuację finansową pozostałych Kas" - zaznaczył.

d39ad62

Podziel się opinią

Share
d39ad62
d39ad62