Trwa ładowanie...
ddhubo7
ddhubo7

Kofola CzS wyemituje 22 mln nowych akcji, zwiększy udział w Kofola SA do 99,8%

Warszawa, 13.10.2015 (ISBnews) - Kofola Ceskoslovensko (Kofola CzS) podjęła uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 22 mln nowych akcji, które zostaną przeznaczone dla obecnych akcjonariuszy Kofola S.A. W konsekwencji tej transakcji Kofola Ceskoslovensko posiadać będzie 26 107 880 akcji Kofola S.A., co stanowi 99,8% w kapitale zakładowym i 99,8% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podała Kofola S.A.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
ddhubo7

"Emitent informuje o podjęciu w dniu 12 października 2015 r. przez walne zgromadzenie Kofola Ceskoslovensko a.s. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego obejmującej emisję 22 000 000 akcji, które zostaną objęte w stosunku proporcjonalnym do aktualnych udziałów przez głównych akcjonariuszy emitenta (akcjonariusze uczestniczący). Pokrycie nowych akcji nastąpi w drodze wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci wszystkich posiadanych przez akcjonariuszy uczestniczących akcji emitenta" - czytamy w komunikacie.

W ten sposób Kofola Ceskoslovensko stanie się główną spółką holdingową dla Grupy Kofola, podano również.

Jednocześnie Kofola S.A. informuje, że złożyła zlecenie zbycia wszystkich akcji własnych, które nabyła w ramach skupu akcji własnych na rzecz Kofola Ceskoslovensko.

ddhubo7

"W związku z powyższym, w dniu 12 października 2015 r., spółka zbyła 53 985 akcji spółki po cenie 57 zł. za jedną akcję. Jednostkowa, nominalna wartość jednej akcji wynosi 1 zł, natomiast łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosiła przed transakcją opisaną w niniejszym raporcie 53 985 akcje, co stanowi 0,2064% w kapitale zakładowym emitenta oraz uprawnia do 53 985 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jednocześnie emitent informuje, że w wyniku wyżej wymienionej transakcji przestał posiadać akcje własne" - czytamy dalej.

Środki pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego spółki, podsumowano w komunikacie.

Pod koniec września Czeski Bank Narodowy (CBN) zatwierdził prospekt emisyjny spółki Kofola CeskoSlovensko związany z jej planowanym debiutem na praskiej giełdzie. Kofola podtrzymała wtedy plany, których celem jest przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji nowej spółki holdingowej grupy na jednym lub więcej europejskich rynkach regulowanych papierów wartościowych.

Kofola nabyła już nieprowadzącą wcześniej żadnej działalności czeską spółkę akcyjną - Kofola CeskoSlovensko. Następnie sprzedała akcje Kofola CeskoSlovensko swoim większościowym akcjonariuszom, to jest KSM Investment S.A., CED Group S.a.r.l., panu Rene Musila i panu Tomaszowi Jendřejek (uczestniczący akcjonariusze) w proporcjach odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu Kofoli.

ddhubo7

Przedstawiając te plany w połowie września Kofola informowała także, że Kofola CeskoSlovensko może zadebiutować na GPW w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r., po wycofaniu z niej Kofoli.

Działalność grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.

(ISBnews)

ddhubo7

Podziel się opinią

Share

ddhubo7

ddhubo7