Trwa ładowanie...
d16osnr
espi
22-11-2010 12:22

KOFOLA - Zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym Spółki zależnej (19/2010)

KOFOLA - Zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym Spółki zależnej (19/2010)

d16osnr
d16osnr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOFOLA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym Spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2010 z 31 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia upadłości spółki zależnej Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP Sp. z o.o. (Spółka zależna) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2010 z 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany upadłości likwidacyjnej Spółki zależnej na upadłość z możliwością zawarcia układu, informuje, że w dniu 22 listopada 2010r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w Spółce zależnej. Propozycje układowe, na których oparty został ww. układ zakładają całkowitą spłatę wszystkich wierzycieli nie powiązanych ze Spółką zależną oraz restrukturyzację pozostałych zobowiązań Spółki zależnej. Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu nastąpi zakończenie postępowania upadłościowego Spółki zależnej, stanowiąc kolejny
etap restrukturyzacji Spółki zależnej, mającej na celu umożliwienie Spółce zależnej kontynuację działalności operacyjnej.Zgodnie z ww. postanowieniem nie wyznaczono nadzorcy sądowego dla dalszego postępowania.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009, Nr 185, poz. 1439) oraz § 5 ust. 1 pkt. 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16osnr

| | | KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOFOLA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-102 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Olbrachta 94 | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 338 18 18 | | 022 338 18 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | katarzyna.balcerowicz@hoop.pl | | www.kofola.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-08-818 | | 012771739 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 JACEK ZBIKOWSKI DYREKTOR BIURA PRAWNEGO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16osnr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d16osnr