Trwa ładowanie...

Komentarz PLN: RPP zaskoczyła, podbicie zmienności na PLN

Czwartkowy, poranny handel na rynku walutowym przynosi próbę stabilizacji po wczorajszej zmiennej sesji na kwotowaniach złotego. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1430 PLN za euro, 3,7537 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,8883 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,297 proc. w przypadku obligacji 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: RPP zaskoczyła, podbicie zmienności na PLN
d3ztraj

Wydarzeniem ostatnich godzin na rynku polskich aktywów jest bez wątpienia dość zaskakująca decyzja RPP, w postaci obniżki stopy referencyjnej, aż o 50pb. do poziomu 1,5 proc.. Jest to mocniejsze cięcie niż zakładał rynek (-25pb.). Pierwszą reakcją rynku było lekkie osłabienie złotego na większości zestawień (z uwagi na mocniejsze cięcie), jednak już po chwili inwestorzy doszli do wniosku, iż kończy to ogranicza to potencjał kolejnych cięć ze strony RPP. Podobną reakcję obserwowaliśmy na wycenie polskiego długu, gdzie pomimo cięć rentowności 10-YT zanotowały wyraźny wzrost (9pb.) Potwierdzenie tych założeń padło na konferencji po posiedzeniu, gdzie Rada wyraźnie zakomunikowała, iż wczorajsze obniżenie stóp kończy cykl luzowania polityki monetarnej.

Mocniejsze cięcie należy przypisywać projekcji makro, która zakłada, iż okres deflacyjny w Polsce ulegnie przedłużeniu. Równocześnie nieznacznie podniesione zostały prognozy dot. wzrostu gospodarczego. Dodatkowo M. Belka powiedział, że można spodziewać się umocnienia PLN z uwagi na działania zapowiedziane przez EBC (QE). W konsekwencji złoty skokowo umocnił się do euro do poziomu 4,13 PLN. O ile na parze EUR/PLN obserwowaliśmy podbicie zmienności, które zakończyło się umocnieniem złotego to na pozostałych zestawieniach wczorajsza sesja przebiegała zupełnie inaczej. Złoty tracił wobec dolara z uwagi na ustanowienie przez USD 11-letnich szczytów na szerokim rynku. W szerszym ujęciu wczorajsza decyzja RPP paradoksalnie otwiera nam przestrzeń do dalszego umocnienia złotego, gdyż czynnik niepewności w postaci działań RPP został ograniczony. Dodatkowo rynek pozycjonuje się już pod zbliżające się QE w wykonaniu EBC, co może sprzyjać walutom o wyższych stopach procentowych m.in. HUF czy PLN.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski. Inwestorzy śledzić będą wyniki aukcji długu MF, gdzie resort zaoferuje do odkupu obligacje dolarowe o wartości 500 mln USD. W trakcie dzisiejszej sesji uwagę rynków przykuwać będzie posiedzenie EBC z uwagi na zbliżające się QE.

d3ztraj

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsze spadki na EUR/PLN powodują, iż w trakcie kolejnych sesji możemy być świadkami próby zejścia do okolic 4,10 PLN za euro. Równocześnie w przypadku USD/PLN zbliżamy się do ważnego oporu na 3,7715 PLN, którego wybicie najprawdopodobniej przyniesie test ponad 12-letnich maksimów na parze.

Konrad Ryczko
Analityk
Makler Papierów Wartościowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3ztraj

Podziel się opinią

Share
d3ztraj
d3ztraj