Trwa ładowanie...
d2xb4xx
d2xb4xx
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Komentarz poranny

Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a najmocniej straciły indeksy grupujące walory o dużej kapitalizacji. Przez całą sesję na rynku ścierały się dwie siły popytowa i podażowa, co w dużej mierze wynikało z faktu, iż obecną sytuację na indeksach można zinterpretować dwojako.
Share
d2xb4xx

Tak jak w czwartek polskie indeksy zachowywały się wyraźnie słabiej od innych indeksów europejskich, tak w piątek przez większą część sesji można było się doszukać elementów pozytywnych. Indeksy zniżkowały, ale na niższych poziomach pojawiało się zainteresowanie kupnem. O negatywnej wymowie sesji przesądził, gdzie indeks WIG-20 stracił dodatkowy 1% i w efekcie zamknął się na dziennym minimum. Zapewne do takiej sytuacji przyczyniła się w pewnej mierze nadzwyczajna zmiana w indeksie związana z wprowadzeniem do indeksu akcji PZU, co wymaga pewnej korekty udziału innych spółek przez inwestorów, którzy budują portfel inwestycyjny w oparciu o skład indeksu. Drugim czynnikiem było dopasowanie się do sytuacji na innych rynkach, gdzie wyczuwało się presję podażową na rynkach surowców jak również tracił złoty, co zazwyczaj ma wpływ na decyzję inwestycyjne inwestorów zagranicznych. (WIG-20 w ujęciu dolarowym stracił ponad 5%). Aura na rynkach przed dzisiejszym otwarciem nie zmieniła się wiele, rynki akcji w USA
zakończyły notowania w piątek sporym spadkiem, to z kolei dziś odciska się na giełdach azjatyckich jak i na rynku surowców, gdzie zauważalnie traci ropa i miedź. Słabnie również złotówka, co sugeruje słabsze otwarcie na dzisiejszej sesji. Pytaniem pozostaje na ile piątkowy fixing „zdyskontował” negatywne czynniki globalne, gdyż piątkowe zamknięcie nastąpiło w rejonie dolnego ograniczenia luki hossy z poprzedniego poniedziałku na 2386 pkt. Jej zamknięcie będzie zwiększało prawdopodobieństwo testu ostatniego dołka na 2334 pkt. Tak jak wcześniej pisałem na wykresach intraday, wzrost od dna na 2334 do 2495 zwyżka przybrała wzór impulsu, czyli winna ona zapowiadać kontynuację wzrostu (stąd zakupy w piątek w oczekiwaniu na kolejny wzrost). Ewentualne przebicie minimum będzie negowało taki wariant i będzie nakazywało oczekiwać na pogłębienie korekty. Mając na uwadze dużą zmienność jaką można było zaobserwować w poprzednich tygodniach trzeba się liczyć z dość nerwowymi reakcjami rynku. Ewentualne przebicie dna
będzie sugerowało test 2256 lub też w mniej optymistycznym wariancie 2165 pkt. Najbliższy opór znajduje się na 2420 a w razie jego przebicia będę zwracał uwagę na 2438 pkt.

Tomasz Jerzyk

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d2xb4xx

Podziel się opinią

Share
d2xb4xx
d2xb4xx