Trwa ładowanie...
d3zbrn5

Komisja ochrony środowiska pozytywnie o projekcie budżetu na 2016 r.

Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa pozytywnie zaopiniowała w czwartek projekt budżetu na 2016 r. dotyczący m.in. finansowania zadań własnych Ministerstwa Środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki oraz gospodarki wodnej.

Share
d3zbrn5

Posłowie w czwartek zajmowali się projektem budżetu na 2016 r. w części poświęconej m.in. budżetom wojewodów w ramach działań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, finansowania zadań własnych Ministerstwa Środowiska oraz budżetu Państwowej Agencji Atomistyki.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali zaplanowane w budżecie na 2016 r. finansowanie zadań wojewodów dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w wysokości 161 mln 454 tys. zł, co jak wskazano stanowi 13,5 proc. więcej pieniędzy niż w 2015 r. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 149 mln 406 tys. zł, co stanowi 108 proc. wydatków zaplanowanych w 2015 r.

I tak z tych pieniędzy przeznaczono 98 tys. zł na wykonanie ekspertyz składowisk odpadów oraz działalności komisji egzaminacyjnych, stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. 718 tys. zł przeznaczono na finansowanie ochrony powietrza i klimatu.

d3zbrn5

Z kolei ponad 73 tys. zł trafi do wojewodów na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami, realizację postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz decyzji nakładających obowiązek ograniczenia akustycznego na środowisko.

W projekcie budżetu na 2016 r. w ramach działań wojewodów w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dochody w wysokości 7 mln 586 tys. zł, co jak wskazano jest o blisko 26 proc. mniej niż w roku 2015. Jak zaznaczono, planowane zmniejszenie wysokości dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zmian zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.

Z kolei w zakresie wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań własnych Ministra Środowiska dochody na rok 2016 zaplanowano na ponad 2 mld zł. Odrębnie w budżecie środowiska będą realizowane wydatki ze środków europejskich, które stanowią 64 proc. poprzedniego roku i wyniosą 1,637 mld zł. Wydatki budżetu państwa w dziale Leśnictwo wyniosą 2,6 mln zł. W stosunku do 2015 roku powiększono zaś państwowy budżet wydatkowy o 10 proc. do kwoty 126,7 mln zł.

W projekcie budżetu Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) przewiduje się dochody w wysokości 290 tys. zł - są one wyższe o 26 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Wydatki budżetowe PAA wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o blisko 3 proc. i wyniosą niewiele ponad 31 mln zł.

Jak wynika z projektu budżetu gospodarka wodna ma wygenerować niższe dochody niż w 2015 roku - będzie to 35 mln 127 tys. zł, wydatki wzrosną o 3,8 proc. do 323 mln 250 tys. zł. Znacznie wzrosną wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE (o 82,1 proc.) jednak same środki europejskie spadną o 25 proc.

d3zbrn5

Podziel się opinią

Share
d3zbrn5
d3zbrn5