Trwa ładowanie...
d1zaj8j

Komisja sejmowa za rozszerzeniem kredytobiorców uprawnionych do pomocy

Prawo do pomocy mieliby nie tylko ci kredytobiorcy, którzy są bezrobotni, ale także ci o najniższych dochodach na członka rodziny, taką m.in. poprawkę Senatu do ustawy o wsparciu dla kredytobiorców zarekomendowała w środę Sejmowi komisja finansów.

Share
d1zaj8j

Komisja zarekomendowała poparcie wszystkich poprawek Senatu do ustawy o funduszu wsparcia dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wcześniej poprawki pozytywnie oceniła w imieniu rządu wiceminister finansów Izabela Leszczyna.

Część poprawek ma charakter legislacyjny. Najważniejsza poprawka merytoryczna uzupełnia kryteria kredytobiorców, uprawnionych do pomocy. Byłyby nimi nie tylko osoby, jak chciał Sejm, które straciły pracę, są zadłużone oraz te, w przypadku których wysokość raty przekracza 60 proc. dochodów ich gospodarstwa domowego, ale także - zgodnie z poprawką Senatu - kredytobiorcy spełniający warunki "otrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej". To progi dochodowe 634 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 514 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Inna pozytywnie zarekomendowana przez komisję poprawka Senatu zakłada, że na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców będą się składać proporcjonalnie nie wszystkie banki, posiadające kredyty walutowe (jak proponował początkowo Sejm), ale banki dysponujące kredytami najbardziej zagrożonymi, których opóźnienie przekracza 90 dni. "Ta poprawka ma sens, bo ukarane są tylko te banki, które udzielały kredytów wysokiego ryzyka" - mówiła w środę na posiedzeniu komisji wiceminister Leszczyna.

d1zaj8j

W myśl innej poprawki Senatu Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł inwestować środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Ustawę tę Sejm przyjął pod koniec września. Adresowana jest do wszystkich kredytobiorców, zarówno złotowych, jak i walutowych. W myśl ustawy - której projekt przygotowało Ministerstwo Finansów, ale zgłoszony został w Sejmie przez posłów Platformy Obywatelskiej - kredytobiorcy w trudnej sytuacji będą otrzymywać pomoc do 1,5 tys. zł, maksymalnie przez 18 miesięcy. Pomoc będzie zwrotna, ale nieoprocentowana.

Pomoc dla kredytobiorców nie byłaby oprocentowana, zwrot następowałby po dwóch latach od jej udzielenia i mógłby zostać rozłożony na osiem lat. Decyzje w sprawie udzielania wsparcia dla kredytobiorców podejmowałby Bank Gospodarstwa Krajowego. W BGK utworzony ma zostać specjalny Fundusz Wsparcia Kredytobiorców o wartości 600 mln zł. Jego powstanie sfinansować mają banki.

Gdyby potrzeby były większe, banki mogłyby dołożyć do funduszu jeszcze 300 mln zł, ale już proporcjonalnie do liczby ich klientów, którzy skorzystali z ustawy. Przy BGK utworzona byłaby Rada Funduszu Wsparcia, która szczegółowo rozpatrywałaby wnioski kredytobiorców. Mogłaby ona podejmować też decyzje o umorzeniu zobowiązania.

Ustawa ma wejść w życie 90 dni od dnia ogłoszenia. O wsparcie będzie można występować do 31 grudnia 2018 r.

d1zaj8j

Podziel się opinią

Share
d1zaj8j
d1zaj8j