Trwa ładowanie...
d1812ut

Komisja za poprawką legislacyjną do noweli, która ma utrudnić wyprowadzanie zysków

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w czwartek za przyjęciem poprawki legislacyjnej do projektu nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, która ma utrudnić wyprowadzanie zysków zagranicę.

Share
d1812ut

Chodzi o rządowy projekt zmian ustawy o PIT, CIT oraz innych ustaw, którego drugie czytanie odbyło się w czwartek. Klub parlamentarny PO zgłosił wówczas jedną poprawkę.

Grażyna Ciemniak (PO) przedstawiając wniosek na posiedzeniu komisji powiedziała, że dotyczy on zmiany w Kodeksie karnym-skarbowym. "Jest to poprawka legislacyjna, która pojawiła się już po przyjęciu sprawozdania przez komisję" - zaznaczył. Resort finansów pozytywnie ocenił poprawkę.

Głosowanie poprawki oraz całej nowelizacji odbędzie się w Sejmie prawdopodobnie w piątek.

d1812ut

Celem projektu jest m.in. utrudnienie firmom powiązanym ze sobą wyprowadzanie zysku za granicę. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza wprowadza przepisy trzech dyrektyw, których termin wdrożenia upływa z końcem 2015 r. Dwie z nich nowelizują dyrektywę regulującą opodatkowanie dywidend wypłacanych między podmiotami powiązanymi. Zmiany dotyczą dopisania do listy podmiotów, w stosunku do których zastosowanie znajdą preferencyjne zasady opodatkowania dochodów z dywidend, dwóch spółek prawa rumuńskiego. Zdaniem Ministerstwa Finansów jest to zmiana czysto techniczna.

Projekt wprowadza dodatkowy warunek wykluczający z preferencji, zgodnie z którym zwolnienie to nie powinno być przyznane jeśli dywidendy wypłacane są w związku z fikcyjnymi uzgodnieniami i nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej, a jedynym celem było uzyskanie tego typu zwolnienia.

Kolejna przewidziana przez rząd zmiana dotyczy automatycznej wymiany informacji pomiędzy krajami członkowskimi o dochodach z oszczędności wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Wynika to z unijnej tzw. dyrektywy odsetkowej.

Rządowa propozycja przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zróżnicowania istniejącego obecnie obowiązku dla pozostałych przedsiębiorców.

d1812ut

Zgodnie z rządowym projektem firmy o kosztach lub przychodach powyżej 10 mln euro będą musiały przygotowywać analizy porównawcze, w których będą musiały uzasadnić rynkowy poziom cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Projekt przewiduje też, że największe grupy - o przychodach powyżej 750 mln euro - powinny przygotowywać także raporty o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej.

d1812ut

Podziel się opinią

Share
d1812ut
d1812ut