Trwa ładowanie...
d1ta5eh

KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału przez...

KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału przez Prezesa Zarządu i spółek z nim powiązanych powyżej 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA. (59/2011)

Share
d1ta5eh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału przez Prezesa Zarządu i spółek z nim powiązanych powyżej 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipki ? Prezesa Zarządu Spółki, że Spółka GRAND Sp. z o.o. w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 13 ? 20 grudnia 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 13.894 akcji. Cena zakupu wyniosła od 6,69 zł do 7,32 zł za akcję. Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie. Jednocześnie Waldemar Lipka poinformował w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, że wskutek
w/w transakcji zawartych przez Grand Sp. z o.o. w dniu 19 grudnia 2011r. łączny udział Waldemara Lipki i podmiotów z nim powiązanych w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PPH KOMPAP S.A. przekroczył 25 % ogólnej liczby głosów. Przed zawarciem transakcji zakupu akcji przez Grand Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2011r. Waldemar Lipka i Spółki z nim powiązane posiadały łącznie 1.169.621 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 24,99 % w kapitale zakładowym oraz 1.169.621 głosów, co stanowi 24,99 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie, w wyniku wskazanych powyżej transakcji, Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiada 265.147 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 5,66 % w kapitale zakładowym oraz 265.147 głosów, co stanowi 5,66 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łącznie Waldemar Lipka i Spółki z nim powiązane posiadają aktualnie 1.177.538 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 25,16 % w kapitale zakładowym oraz 1.177.538 głosów, co stanowi łącznie 25,16 % w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMPAP | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 82-500 | | Kwidzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piastowska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 55) 279 19 71 | | (0 55) 279 19 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@kompap.pl | | www.kompap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7250007981 | | 001372100 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

Podziel się opinią

Share
d1ta5eh
d1ta5eh