Trwa ładowanie...
d48es5k
d48es5k
espi

KOMPAP - Wybór audytora (21/2012)

KOMPAP - Wybór audytora (21/2012)
Share
d48es5k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Wybór audytora
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 4 czerwca 2012r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z późn. zm.) oraz stosownie do § 17 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 1A do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2012r. oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres I półrocza 2012r. oraz za rok obrotowy 2012r. Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: Uchwała nr 96/52/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 marca 1995r. - nr 232. Dotychczas PPH KOMPAP SA nie korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPAP Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
82-500 Kwidzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastowska 39
(ulica) (numer)
(0 55) 279 19 71 (0 55) 279 19 71
(telefon) (fax)
info@kompap.pl www.kompap.pl
(e-mail) (www)
7250007981 001372100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48es5k

Podziel się opinią

Share
d48es5k
d48es5k