Trwa ładowanie...
di5ncvr
di5ncvr
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Przebieg zgromadzenia akcjonariuszy Clean & Carbon Energy SA (58/2014)

KOMPUTRONIK S.A. - Przebieg zgromadzenia akcjonariuszy Clean & Carbon Energy SA (58/2014)
Share
di5ncvr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przebieg zgromadzenia akcjonariuszy Clean & Carbon Energy SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 10 października 2014 r. NWZA Clean and Carbon Energy (dalej CCE) odwołało dotychczasową Radę Nadzorczą i powołało do Rady Nadzorczej nowych członków, którzy tego samego dnia odwołali z funkcji Prezesa Zarządu CCE Jana Redełkiewicza. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia, więc od tego momentu, wobec ich konstytutywnego charakteru, były wiążące. Mimo to raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 12.10.2014 r. odwołany Prezes Zarządu CCE Jan Redełkiewicz, skutecznie poinformowany o odwołaniu i pozbawiony uprawnienia do reprezentowania CCE, raportem bieżącym nr 15/2014 opublikowanym przez Bartosza Tatkę w systemie ESPI w dniu 10 października 2014 roku, opublikował ogłoszenie o zwołaniu NWZA CCE na dzień 13 listopada 2014 r. W dniu 13 listopada 2014 Emitent oraz spółka zależna Emitenta za pośrednictwem pełnomocnika wzięli udział w spotkaniu akcjonariuszy CCE w miejscowości Koszewko. Wspomniane spotkanie akcjonariuszy nie było NWZA CCE. Zwołujący NWZA, Jan Redełkiewicz, wprost naruszył artykuł 399 par.
2 Kodeksu Spółek Handlowych. Z całą pewnością w dniach od powołania, tj. od dnia 10 października 2014 roku, do dnia wstrzymania wykonania uchwał NWZA CCE, tj. do dnia 24 października 2014 r., jedynym legalnym i umocowanym Zarządem był Pan Bartosz Tatka. Stanowisko Emitenta podzielają sądy powszechne. W szeregu spraw, m.in. w sprawach o sygnaturze akt IX GCo 153/14/4 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, sprawie o sygnaturze akt XVI GC 981/14 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy, sprawie o sygnaturze akt XX GC 650/12 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy, sądy powszechne uznają reprezentację Bartosza Tatki, jako Prezesa Zarządu CCE. Emitent i pełnomocnik spółki zależnej Emitenta, a także inny akcjonariusz, złożyli do protokołu właściwe protesty i oświadczenia, które pozwolą sprawnie dochodzić swoich praw i rozstrzygnięć przed właściwymi sądami powszechnymi. Poza oczywistym naruszeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, protestujący akcjonariusze
dostrzegli także szereg innych naruszeń przepisów, w tym w szczególności Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di5ncvr

Podziel się opinią

Share
di5ncvr
di5ncvr