Trwa ładowanie...
d15epgc
espi
07-03-2013 11:43

KOMPUTRONIK S.A. - Sąd pozwala kontynuować egzekucję z majątku Clean & Carbon Energy SA oddalając...

KOMPUTRONIK S.A. - Sąd pozwala kontynuować egzekucję z majątku Clean & Carbon Energy SA oddalając wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty z dnia 13 maja 2011 r. na kwotę 5 mln zł. (8/2013)

Share
d15epgc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sąd pozwala kontynuować egzekucję z majątku Clean & Carbon Energy SA oddalając wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty z dnia 13 maja 2011 r. na kwotę 5 mln zł. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 r. Postanowieniem tym Sąd uchylił niekorzystne dla Emitenta postanowienie z dnia 6 maja 2012 r. wstrzymujące wykonalność nakazu zapłaty wydanego w dniu 13 maja 2011 r. w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Clean & Carbon Energy SA o zapłatę 5 mln zł. Zarzuty podniesione przez pozwaną Clean & Carbon Energy SA były nietrafne, gdyż nie odnosiły się do ważności weksla. Zostały zatem ocenione przez Sąd za niewystarczające, aby dalej wstrzymywać wykonalność nakazu zapłaty. Ponadto pozwana nie uprawdopodobniła, aby wykonanie nakazu zapłaty mogło doprowadzić do powstania po jej stronie niepowetowanej szkody czy też powodować nieodwracalność skutków jego wykonania. Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2
lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15epgc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d15epgc
d15epgc