Trwa ładowanie...
kwalifikacje zawodowe
07-05-2012 11:21

Konsekwencje utraty uprawnień do wykonywania zawodu

Do wykonywania pracy na niektórych stanowiskach potrzebne są szczególne uprawnienia. Czy ich utrata może być przyczyną zwolnienia pracownika?

Share
Konsekwencje utraty uprawnień do wykonywania zawodu
dxg1a0e

Do wykonywania pracy na niektórych stanowiskach potrzebne są szczególne uprawnienia. Czy ich utrata może być przyczyną zwolnienia pracownika?

Uprawnienia do wykonywania zawodu oznaczają formalne upoważnienie do wykonywania określonego zawodu lub zajmowania danego stanowiska, np. prawo jazdy w przypadku kierowcy czy licencja pracownika ochrony fizycznej. Zdarza się, że pracownik traci na stałe lub czasowo takie uprawnienia. Może to nastąpić z jego winy (np. z powodu naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych, dopuszczenia się wykroczenia lub przestępstwa) lub w sposób niezawiniony (np. z powodu utraty zdolności psychofizycznych koniecznych do wykonywania konkretnego zawodu).

Zgodnie z kodeksem pracy, jeśli utrata uprawnień była przez pracownika niezawiniona, pracodawca może powierzyć mu inną pracę, która nie wymaga uprawnień, a na jego miejsce zatrudnić inną osobę na podstawie umowy na zastępstwo. Trzeba jednak pamiętać, że pracownik może wykonywać pracę inną niż określona w umowie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym.

Osobie, która nie z własnej winy utraciła uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku, pracodawca może również wypowiedzieć warunki pracy lub płacy i zaproponować świadczenie pracy na innym stanowisku. Jeśli nie może lub nie chce powierzać pracownikowi pracy na innym stanowisku, może rozwiązać z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem, podając jako przyczynę nieprzydatność zawodową.

dxg1a0e

W przypadku zawinionej przez pracownika utraty uprawnień umowa o pracę może zostać rozwiązana w trybie dyscyplinarnym. Chodzi tu o utratę uprawnień, która może nastąpić przez orzeczenie zakazu wykonywania zawodu lub zajmowania określonego stanowiska przez: właściwy organ jako kara dyscyplinarna, sąd powszechny jako środek karny, organ administracyjny.

Decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym z powodu utraty uprawnień można podjąć w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających takie rozwiązanie umowy. Pracodawca nie musi jednak zwalniać pracownika, który z własnej winy utracił uprawnienia - może wobec niego zastosować łagodniejsze kary lub zaproponować inne rozwiązania.

ES

dxg1a0e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxg1a0e
dxg1a0e