Trwa ładowanie...
d2g4a2f
d2g4a2f

Konsorcjum Bumechu ma umowę na wydobycie boksytu w Czarnogórze za 1,1 mld zł

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Bumech oraz Grottech (wykonawca) zawarło z Uniprom Metali z siedzibą w Czarnogórze (zamawiający) umowę na prowadzenie wydobycia rudy aluminium (boksytu) na rzecz zamawiającego w kopalni boksytu w miejscowości Niksić - złoże Biocki Stan oraz złoże Djurkov Do w Czarnogórze. Szacunkowa wartość umowy w ciągu 29 lat to ok. 1 097 mln zł netto plus wynagrodzenie za ewentualne usługi dodatkowe warte ok. 914 mln zł netto, podał Bumech.
Share
d2g4a2f

"Umowa jest zawarta na okres 29 lat, lecz nie może być ona zakończona przed wyeksploatowaniem całości złóż, których zasoby podlegające wydobyciu wynoszą ok. 16,7 mln ton metrycznych. Szacowana wartość przedmiotu umowy dla całego okresu jej obowiązywania wynosi 250 170 000,00 euro netto, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia 25 kwietnia 2016 roku daje kwotę 1 097 245 620,00 zł netto. [...] Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu kontraktu będzie uzależnione od wielkości wydobycia" - czytamy w komunikacie.

Umowa zawiera opcję świadczenia przez wykonawcę towarzyszących wydobyciu usług dodatkowych. W przypadku skorzystania z powyższej opcji, szacunkowa wartość kontraktu może się zwiększyć maksymalnie o 208 475 000,00 euro netto, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia 25 kwietnia 2016 roku daje dodatkową szacunkową kwotę 914 371 350,00 zł netto, podano również.

Zamawiający przedłoży wykonawcy stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji kontraktu oraz udostępni istniejące obiekty kopalń i front robót od 1 maja 2016 roku celem adaptacji obiektów na potrzeby wykonawcy. Natomiast wykonawca zobowiązuje się do wydobycia pierwszej dostawy boksytu do 10 września 2016 roku, chyba że nastąpią opóźnienia w wydaniu decyzji prawno-administracyjnych dla stron. Wówczas strony uzgodnią realny technicznie termin na rozpoczęcie wydobycia, wskazano.

d2g4a2f

"Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze prowadzenie działalności, np. zagrożeń naturalnych. Jeżeli wykonanie umowy przez wykonawcę stanie się niemożliwe z winy zamawiającego, wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym" - czytamy dalej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)

d2g4a2f

Podziel się opinią

Share
d2g4a2f
d2g4a2f