Trwa ładowanie...
d2dr61i
d2dr61i
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości (13/2011)

KONSORCJUM STALI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości (13/2011)
Share
d2dr61i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Hipoteka na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu 14 lutego 2011 r. otrzymał Zawiadomienie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 8 lutego 2011 r. na rzecz Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie wpisu hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 12 (dwanaście) milionów złotych na aktywach Emitenta o znacznej wartości.Ustanowienie hipoteki związane jest z zabezpieczeniem Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe wraz z aneksem, o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 17/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz nr 2/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.Przedmiotowa hipoteka kaucyjna łączna współobciąża prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Poznaniu oraz po dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy Lublin?Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Lublinie.Wartość
zobowiązania zabezpieczonego hipoteką: 15 (piętnaście) mln złotych.Łączna wartość ewidencyjna aktywów w księgach Emitenta: 29 596 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć) tys. złotych.Pomiędzy Bankiem Millenium S.A. a Emitentem nie ma powiązań.Podstawą uznania przedmiotowej hipoteki za aktywa o znacznej wartości jest większa wartość niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 (jeden) mln EUR przeliczanej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2dr61i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2011-02-15 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dr61i

Podziel się opinią

Share
d2dr61i
d2dr61i