Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Spełnienie warunku i zmiana umowy znaczącej (39/2014)

KONSORCJUM STALI S.A. - Spełnienie warunku i zmiana umowy znaczącej (39/2014)
Share
d3un9r9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie warunku i zmiana umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2014 z 15.09.2014 r., w którym przekazał informację o podpisaniu ze STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie (dalej Odbiorca), w okresie od 03.03.2014 r. do 15.09.2014 r. serii umów na dostawę zbrojeń prefabrykowanych, o łącznej szacunkowej wartości ok. 23,68 mln zł netto, informuje, że w dniu 05.11.2014 r. otrzymał informację o spełnieniu warunku wejścia w życie największej z zawartych z Odbiorcą umów na dostawę zbrojeń prefabrykowanych (dalej Umowa). Warunkiem zawieszającym Umowy, który został spełniony jest wybór Odbiorcy przez Inwestora na generalnego wykonawcę części robót budowlanych inwestycji. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 05.11.2014 r. otrzymał informację, że zmianie uległa szacunkowa wartość Umowy z ok. 14,3 mln zł do kwoty ok. 4,9 mln zł netto. Zmiana wynika ze zmniejszenia zamówionej ilości zbrojenia prefabrykowanego związanego z powierzeniem
Odbiorcy jedynie części robót budowlanych inwestycji. Podstawa prawna szczegółowa: §5 ust. 1 pkt 3 i 4, § 9 pkt 8 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11 11
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)
d3un9r9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Ireneusz Dembowski Członek Zarządu
2014-11-05 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9