Trwa ładowanie...
d15ib1n
d15ib1n
espi

KOPEX S.A. - Objęcie obligacji imiennych wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Kat...

KOPEX S.A. - Objęcie obligacji imiennych wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach. (18/2011)
Share
d15ib1n
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-28
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Objęcie obligacji imiennych wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło objęcie przez "KOPEX" S.A. 180 szt. Obligacji imiennych Serii 31 wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent), o Łącznej wartości nominalnej Obligacji 18.000.000,00 zł. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie niepieniężne w postaci dostaw węgla. Termin wykupu obligacji określony został na 26.08.2011 roku. Powyższa transakcja jest częścią realizacji Porozumienia o emisji obligacji "węglowych" przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie umowy z BRE Bankiem S.A. z dnia 13 lipca 2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-02-28 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ib1n

Podziel się opinią

Share
d15ib1n
d15ib1n