Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

KOPEX S.A. - Objęcie obligacji imiennych wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Kat...

KOPEX S.A. - Objęcie obligacji imiennych wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach. (65/2011)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Objęcie obligacji imiennych wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do wiadomości, iż w dniu 27.05.2011r. nastąpiło objęcie przez "KOPEX" S.A. 200 szt. obligacji imiennych Serii 35 wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent), o łącznej wartości nominalnej obligacji 20.000.000,00 zł. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie niepieniężne w postaci dostaw węgla. Termin wykupu obligacji określony został na 28.11.2011 roku. Powyższa transakcja jest częścią realizacji porozumienia o emisji obligacji "węglowych" przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie umowy z BRE Bankiem S.A. z dnia 13 lipca 2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu
2011-05-27 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3