Trwa ładowanie...
d4aa73i
espi

KOPEX S.A. - Terminy przekazywania przez KOPEX S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (18...

KOPEX S.A. - Terminy przekazywania przez KOPEX S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (18/2012)

Share
d4aa73i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez KOPEX S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zmianami), przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty publikacji raportów okresowych przez "KOPEX" S.A. w roku obrotowym 2012 : 1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011r. - 29 luty 2012 r. 2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 - 30 kwiecień 2012 r. 3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. - 15 maj 2012 r. 4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r. - 31 sierpień 2012 r. 5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. - 14 listopad 2012 r. Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust.
2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku. Ponadto Zarząd KOPEX S.A. składa w niniejszym raporcie bieżącym oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2012 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z § 83 ust. 1 cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Finansów oraz informuje że, skonsolidowany raport za I półrocze 2012 roku zawierał będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z § 83 ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Jednocześnie Emitent informuje, że na stronie www.kopex.com.pl w zakładce "Relacje inwestorskie" ? "Kalendarium" zamieszczony został "Harmonogram okresów zamkniętych w KOPEX S.A. w 2012 roku" opracowany zgodnie z art. 159 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aa73i

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Krzysztof Jędrzejewski Prezes Zarządu
2012-01-25 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aa73i

Podziel się opinią

Share
d4aa73i
d4aa73i